Affinity Designer 2
Aktualizacja 2.1

18.05.2023
Blog | Affinity Designer
Affinity Designer update 2.1. Nowości pierwszej dużej aktualizacji

Affinity Designer
Pierwszy duży update

Omówienie nowości wersji 2.1

18.05.2023 pojawiła się pierwsza duża aktualizacja Affinity Designera.
Program oznaczony został numerem 2.1.0


Affinity Designer update 2.1. Nowości pierwszej dużej aktualizacji

Co nowego w aktualizacji 2.1?


Przede wszystkim nowe narzędzie Vector Flood Fill Tool (Narzędzie wektorowe wypełnienie obszaru), które służy do wygodnego wypełniania obiektów kolorem, gradientem lub obrazkiem rastrowym. Narzędzie potrafi dodatkowo tworzyć nowe obszary w miejscu wypełnienia na podobnych zasadach jak narzędzie Shape Builder Tool (Konstruktor kształtu).
Ponadto nowe funkcjonalności dodano do obrysu (Stroke), prowadnic (Guides), pędzli (Brushes) i długo można by jeszcze wymieniać, bo usprawnień jest naprawdę dużo.

Gdybym miał wskazać najpraktyczniejsze nowości, to moim zdaniem byłaby to funkcja auto-select, która rozszerza możliwości zaznaczania obiektów. Usuwanie prowadnic z pomocą klawisza Alt oraz kopiowanie warstw w panelu Layers również z pomocą klawisza Alt.
To drobiazgi, ale naprawdę podnoszą komfort pracy z Designerem i są to opcje, z których będzie na co dzień korzystał każdy użytkownik programu.

Jeszcze wspomnę o dwóch zmianach, o których nie mówię w filmie, a warto.
W ustawieniach, w sekcji User Interface (Interfejs użytkownika) dodano funkcję Text contrast (Kontrast tekstu). Pozwala zwiększyć czytelność tekstowych elementów interfejsu Designera, a interfejs nadal moim zdaniem wymaga poprawy.

Druga zmiana ucieszyła mnie szczególnie i trafia na moja listę najpraktyczniejszych nowości wersji 2.1. W oknie eksportu Affinity Designer zapamiętuje od teraz ostatnie ustawienie w polu Area (obszar).

Zobacz też historię wszystkich aktualizacji wersji 2 Affinity Designera