Affinity Designer
Konkretna recenzja

27.06.2022
Blog | Affinity Designer
Affinity Designer. Polski słownik

Affinity Designer. Sprawdzanie pisowni


Jak uaktywnić sprawdzanie pisowni w Affinity Designerze?


Affinity Designer. Polski słownik

Domyślnie Affinity Designer nie obsługuje polskiego słownika, ale umożliwia jego dodanie.
Jeśli chodzi o sam słownik, to do dyspozycji mamy kilka, niestety nie każdy z Designerem współpracuje. Ja polecam słownik dostępny na tej stronie: https://sjp.pl/slownik/en/

Drugim krokiem jest przejście do następującego foldera:
C:\ProgramData\Affinity\Common\2.0\Dictionaries
(folder jest ukryty, więc należy wcześniej uaktywnić funkcję Ukryte elementy)

W folderze tym tworzymy nowy katalog o nazwie pl-PL
Pobrany słownik należy rozpakować w tym właśnie katalogu.

Uruchamiamy Affinity Designera i w górnym menu Text (Tekst) wybieramy polecenie Spelling (Sprawdzanie pisowni) oraz Check Spelling While Typing (Sprawdzaj pisownię podczas pisania).

Od teraz możesz się cieszyć sprawdzaniem pisowni w języku polskim.