Affinity Designer
Aktualizacja 2.4

25.01.2024
Blog | Affinity Designer
Affinity Designer. Wersja 2.4. Co nowego? Zapis DWG i DXF i wyrównywanie z obiektem kluczowym

Affinity Designer
Zapisywanie w formatach DWG i DXF

Omówienie nowości wersji 2.4Affinity Designer. Wersja 2.4. Co nowego? Zapis DWG i DXF i wyrównywanie z obiektem kluczowym

Co nowego w aktualizacji 2.4?
1. Najważniejsza zmiana to możliwość zapisu w formatach DWG, DXF (Wcześniej można było jedynie otwierać pliki). Doszła także możliwość eksportu do 32 bitowego formatu PNG.
2. Nowy panel States (Stany). To narzędzie dostępne było do tej pory w Affinity Photo, a służy do zapisywania różnych wariantów dokumentu z uwzględnieniem właściwości obiektów np. widoczności.
3. Doszła funkcja pozwalająca zdefiniować na stałe wyrównanie prostokąta zaznaczenia (Set Selection Box).
4. Od teraz można na stałe ustalić czy nowy obiekt będzie dodawany pod czy nad zaznaczoną warstwą.
5. Klawisz spacji pozwala teraz na blokowanie obiektów nadrzędnych (Lock Children), co ułatwia transformację zagnieżdżonych elementów
6. Wyrównywanie odstępów pomiędzy obiektami z klawiszem Alt, dzięki któremu możemy wskazywać, względem którego obiektu będą wyrównywane pozostałe.
7. Możemy od teraz wyrównywać obiekty z uwzględnieniem ich szerokości, wysokości i kąta obrotu.
8. Nowe zmienne dla nazw plików w Export Persona.


Zobacz też historię wszystkich aktualizacji wersji 2 Affinity Designera