Affinity Designer
Obiekty i warstwy

12.05.2022
Blog | Affinity Designer
Affinity Designer. Sekrety programu. Obiekty kontra warstwy, czyli panel Layers

Praca z panelem Layers (Warstwy)


Zarządzanie warstwami/obiektami w Affinity Designerze.
Nazewnictwo może być w tym przypadku nieco mylące, dlatego warto przyjrzeć się bliżej warstwom.


Affinity Designer. Sekrety programu. Obiekty kontra warstwy, czyli panel Layers

W Affinity Designerze wszystkie elementy wyświetlane w panelu Warstwy są warstwami.
Tekst jest warstwą, krzywa jest warstwą, nawet maska też jest warstwą. Wszystkie obiekty program traktuje jako warstwy.

Ale mamy też do dyspozycji rodzaj warstw, który funkcjonalnością przypomina warstwy znane z innych programów. To typ warstwy zwany Vector.
Jednak i ten rodzaj warstw pełni w Designerze nieco inną funkcję niż np. w Photoshopie. W Designerze warstwy to rodzaje kontenerów, w których można umieszczać inne elementy.
Kiedy utworzysz dowolny obiekt np. prostokąt czy tekst, będzie on pełnił rolę tradycyjnie rozumianej warstwy z możliwością kontroli jej krycia, widoczności i innych parametrów.

Affinity Designer. Panel Layers.

W książce Up and Running with Affinity Designer Kevin House używa określenia Sublayers, czyli warstwy podrzędne. Przy czym dotyczy to elementów umieszczonych w warstwach, a nie tych, które są niezależne, czyli nieprzypisane do żadnej warstwy.

Podsumowując.
W Designerze każdy obiekt jest warstwą, ale nie każda warstwa jest obiektem np. Adjustment (Dopasowanie) czy też maski.

Mamy więc warstwy, które służą do porządkowania obiektów i mamy warstwy, które w praktyce są po prostu obiektami.