Grafoteka.pl
ZOBACZ SZCZEGÓŁY KURSU

Grafika wektorowa

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Grafika komputerowa, wektorowa
Regulamin korzystania z serwisu Grafoteka.pl. Przeglądanie stron internetowych w domenie Grafoteka.pl oznacza jego akceptację.
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. Warto się z nim zapoznać przed złożeniem zamówienia, gdyż złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§1
SKRÓCONA WERSJA REGULAMINU
1. Możesz zwrócić opłacony Kurs bez podania przyczyny w terminie do 30 dni od opłacenia zamówienia. Otrzymasz oczywiście zwrot całej kwoty zapłaconej za Kurs.
2. Kursy są dostępne do pobrania online w formie plików .ZIP.
3. Kursy pobierzesz ze swojego konta, które zostanie utworzone po złożeniu zamówienia.
4. Filmy Kursu przygotowane są w formacie .MP4, więc zapewne każde Twoje urządzenie bez problemu je odtworzy.
5. Na żadnym etapie zakupów nie są doliczane dodatkowe opłaty i nie ma również żadnych opłat ukrytych.


§2
DEFINICJE
1. Serwis – oznacza wszystkie strony internetowe oraz pliki znajdujące się w domenie internetowej Grafoteka.pl.
2. Sprzedający – To Dariusz Siudek, W. Niedźwiedzicy 1/27, 59-220 Legnica, NIP: 691-119-78-03, który jest jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych.
3. Kupujący – To osoba decydująca się na opłacenie zamówienia w Serwisie Grafoteka.pl.
4. Kurs – Wszystkie pliki będące przedmiotem sprzedaży w ramach produktu multimedialnego.
5. Regulamin – To niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze sklepu internetowego w domenie Grafoteka.pl.


§3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Serwis Grafoteka.pl umożliwia zakup przy pomocy dostępnego oprogramowania. Przy kursie dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie produktu do wirtualnego koszyka. Oprogramowanie pozwala też zautomatyzować proces zakupów: dokonać szybkich płatności oraz założyć konto niezbędne do pobrania zakupionego kursu.
2. Zamówienia można również składać telefonicznie lub wysyłając e-mail. Dane dostępne na stronie z danymi kontaktowymi.


§4
CENY
1. Ceny podawane są w polskich złotych (zł). Są to ceny brutto i zawierają już 23% podatku VAT.
2. Cena podana w Serwisie jest wiążąca w chwili składania zamówienia i nie są do niej doliczane żadne dodatkowe opłaty.
3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen, udzielania rabatów, przeprowadzania promocji lub zmiany oferty serwisu.


§5
FAKTURY
1. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT na życzenie Kupującego.
2. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.


§6
KOSZTY PRZESYŁKI
Zakupione Kursy dostarczane są w postaci plików do pobrania online, wobec tego do zamówienia nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty.


§7
METODY PŁATNOŚCI
Serwis umożliwia dokonanie płatności na trzy sposoby:
1. Wpłata na podany numer konta. Numer konta będzie dostępny po złożeniu zamówienia.
2. Płatności Online Blue Media, które umożliwiają wykonanie natychmiastowego przelewu z większości polskich banków. System oferuje również możliwość płatności karta kredytową (VISA, VISA Electron, MasterCard i Maestro) oraz Blikiem. 3. Płatność poprzez system PayPal.

W żadnym przypadku nie są doliczane dodatkowe opłaty.


§8
DOSTĘP DO KURSÓW
1. W przypadku płatności Online Blue Media kursy są dostępne bezzwłocznie.
2. W przypadku płatności PayPal, kursy są dostępne bezzwłocznie.
3. W przypadku płatności przelewem bankowym kursy dostępne będą po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail Serwisu.

4. Podczas składania zamówienia utworzone zostanie indywidualne konto Kupującego, które umożliwia dostęp do kursów, a także informacje o zamówieniach, takich jak status zamówienia.
5. Kupujący zostanie poinformowany o adresie strony logowania, loginie oraz haśle dostępowym.
6. Kursy dostępne są w postaci spakowanych plików w formacie .ZIP.
6. Nie ma limitu pobrań, ani daty ważności konta.§9
WYMAGANIA TECHNICZNE KURSÓW
Kursy składają się z plików wideo w formacie .MP4. Jest to jeden z najpowszechniej stosowanych dziś formatów.
Jeśli chcesz przekonać się, czy Twoje urządzenie poprawnie wyświetli filmy kursu, pobierz testowy plik /plik/.


§10
GWARANCJA
1. Kupujący ma prawo do zwrotu całej zapłaconej za Kursy kwoty, w terminie do 30 dni od momentu opłacenia zamówienia. Bez podania przyczyny. 2. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia plików Kursu, za który otrzymał zwrot pieniędzy, z urządzenia lub urządzeń, na które Kurs został pobrany.


§11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu przysługuje bezwarunkowy zwrot zakupionych produktów w terminie do 30 dni od daty opłacenia zamówienia.
2. Chęć zwrotu wystarczy zgłosić, korzystając z dowolnej formy kontaktu.
Odstąpienie od umowy nie wymaga żadnej specjalnej formy, wystarczy informacja o chęci odstąpienia od umowy.
3. Pieniądze zostaną zwrócone na podany przez Kupującego numer konta do 7 dni od momentu zadeklarowania chęci zwrotu.


§12
TWOJE DANE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM
1. Dokonanie zakupu wymaga podania swoich danych. Są to Imię lub nick oraz adres e-mail. Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Podczas składania zamówienia automatycznie tworzone jest indywidualne konto w Serwisie Grafoteka.pl, które umożliwia pobieranie zakupionych Kursów.
Jest to także system, który przechowuje dane osobowe Kupującego. Kupujący ma wgląd w swoje dane, może je modyfikować. Jeśli system na to pozwala, to również samodzielnie usunąć dane. Jeśli nie, Kupujący w każdej chwili może zażądać usunięcia swoich danych. Napisz e-mail lub zadzwoń.
3. Dane Kupującego wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i zapewnienia dostępu do zakupionych kursów.
4. Właściciel Serwisu dołożył wszelkich starań, by dane Kupujących były odpowiednio zabezpieczone.


§13
UMOWA LICENCYJNA KURSÓW
1. Autorem i jedynym właścicielem Kursów oferowanych w Serwisie jest Właściciel Serwisu Grafoteka.pl.
2. Kursy oferowane na stronach Serwisu chronione są prawem autorskim. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz Umowy licencyjnej kursów, która określa warunki korzystania z nabytych produktów.
3. Kupujący może swobodnie dysponować zakupionym Kursem z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Umowie licencyjnej.
4. Kupujący nie uzyskuje praw do udostępniania, rozpowszechniania, komercyjnego i niekomercyjnego wypożyczania oraz publicznego odtwarzania w żadnej formie. Ani w całości, ani we fragmentach, bez zgody Właściciela.
5. Pliki wchodzące w skład Kursu nie mogą być w żaden sposób modyfikowane z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Umowie licencyjnej.
6. Kupujący może wykonywać kopie Kursów, jak również dokonywać konwersji plików na inne formaty, pod warunkiem, że robi to wyłącznie na własny użytek.
7. Kupujący zobowiązuje się przechowywać zakupione Kursy w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osobom trzecim.


§14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Autor Kursów zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, by Kursy wolne były od błędów technicznych oraz merytorycznych, aczkolwiek nie gwarantuje, że takie nie wystąpią.


§15
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane polubownie. W przypadku, gdy sporu nie uda się rozwiązać polubownie, sądem właściwym jest sąd właściwy ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.


§16
ZMIANY
1. Dopuszczalna jest możliwość modyfikacji Regulaminu sklepu internetowego Grafoteka.pl. Warto, odwiedzając niniejszy Serwis, zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu, dokonanie zakupu oznacza bowiem akceptację warunków w nim zawartych.
2. W przypadku zmiany obowiązującego Regulaminu wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.