Zobacz szczegóły kursu

Grafoteka.pl

Adobe Photoshop. Nauka Photoshopa. Grafika komputerowa ADOBE PHOTOSHOP TIPS&TRICKS. BŁYSKAWICZNE PORADY WIDEOAdobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Narzędzie Rączka

Narzędzie Rączka jest niezwykle pomocne podczas pracy z dużymi dokumentami. Służy do przewijania zawartości obrazka w celu uzyskania dostępu do innej jego części.
Jednak z narzędziem tym możemy pracować na różne sposoby.
Naciśnięcie klawisza spacji podczas pracy z dowolnym narzędziem, uaktywni narzędzie Rączka.
A samo narzędzie Rączka uruchomimy, naciskają klawisz H, dzięki temu będziemy mogli przewijać zawartość obrazka.

Klawisz H możemy także przytrzymać. To tzw. Tymczasowe powiększenie obrazu.
Jak działa?
Jeżeli pracujemy z powiększonym fragmentem obrazka, to zostanie on wyświetlony w całości, dodatkowo dostaniemy też do dyspozycji ramkę zaznaczenia, dzięki której wskażemy obszar, z którym chcemy kontynuować pracę.
Ponadto po zwolnieniu klawisza H Photoshop powróci do wcześniej używanego narzędzia (to samo stanie się po zwolnieniu klawisza spacji).

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Motyw kolorystyczny interfejsu

W wersji CS6 Photoshopa pojawił się ciemny interfejs. To co prawda już dzisiaj standard w programach do obróbki obrazu, ale to nie znaczy, że każdemu musi ciemny interfejs odpowiadać. Na szczęście mamy wybór i w takiej sytuacji możemy wybrać jeden z czterech motywów kolorystycznych.
Domyślny wygląd interfejsu zmienimy na dwa sposoby:
1. Edycja>Preferencje>Interfejs>Wygląd.
2. Poziomy jasności możemy także kontrolować z pomocą skrótów klawiszowych Shift+F1, Shift+F2.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Praca z gradientami

Podczas pracy z narzędziem Gradient możemy korzystać z nawiasów kwadratowych. Pomogą nam one wygodnie przełączać się pomiędzy typami gradientów, czyli: liniowym, radialnym, skośnym, lustrzanym i romboidalnym.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Praca z tekstem

Kilka skrótów klawiszowych przydatnych podczas pracy z tekstem:
Shift+Ctrl+ > Zwiększa rozmiar tekstu o 2 pt;
Shift+Ctrl+ < Zmniejsza rozmiar tekstu o 2 pt;
Shift+Ctrl+Alt+ > Zwiększa rozmiar tekstu o 10 pt;
Shift+Ctrl+Alt+ < Zmniejsza rozmiar tekstu o 10 pt.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Praca z polami tekstowymi

Pola tekstowe to nieodłączny element pracy z interfejsem Photoshopa. Wartości w tych polach możemy wprowadzać na różne sposoby, także z pomocą skrótów klawiszowych.

Skrót klawiszowy Shift+ górna strzałka na klawiaturze zwiększa wartość w polu tekstowym.
Skrót klawiszowy Shift+ dolna strzałka na klawiaturze zmniejsza wartość w polu tekstowym.
Zmiana wartości zależy od konkretnego pola; czasem jest to 10 (np. zmiana krycia), a czasem 1 (wtapianie).

Skrót klawiszowy Alt+ górna strzałka na klawiaturze zwiększa wartość w polu tekstowym.
Skrót klawiszowy Alt+ dolna strzałka na klawiaturze zmniejsza wartość w polu tekstowym.
Tutaj także zmiana wartości zależy od pola; czasem jest to 1, a czasem jest to 0,1.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Kopiowanie warstw

Wygodny sposób na wykonanie kopii warstwy to przeciągnięcie jej na ikonę Utwórz warstwę w dolnej części panelu Warstwy. W takiej sytuacji do nazwy warstwy zostaje też dodany wyraz „kopia”. Możemy się go pozbyć, przechodząc do menu panelu. A tutaj wybieramy Opcje panelu... I w oknie dialogowym znajdziemy polecenie: Dodawaj słowo „kopia” do skopiowanych warstw i grup. Możemy tą opcję odznaczyć. Od tej pory wyraz ten nie będzie dodawany do kopiowanych nazw warstw.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Kadrowanie (CS6)

W wersji CS6 od razu po wskazaniu narzędzia Kadrowanie, czy to w panelu Narzędzia, czy też z pomocą klawisza C, cały dokument zostaje automatycznie otoczony ramką kadrującą.
W ciekawy sposób zachowa się narzędzie Kadrowanie, gdy w naszym dokumencie użyjemy zaznaczenia. W takiej sytuacji to właśnie zaznaczenie zostanie otoczone ramka kadrującą, a nie cały obrazek. Aby jednak otoczyć ramką cały dokument, należy nacisnąć klawisz Escape.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnij

Narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnij są przydatne przy wielu okazjach np. podczas edycji fotografii czy też podczas cyfrowego malowania. Często też, aby wykonać dane zadanie, potrzebna jest współpraca obu tych narzędzi, a w takiej sytuacji warto skorzystać z klawisza Alt.
Klawisz Alt w sposób niewidoczny przełącza nas pomiędzy narzędziami Rozjaśnianie i Ściemnij.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Praca z maskami

Dodana maska warstwy domyślnie jest wypełniona kolorem białym, a to oznacza, że zawartość warstwy, do której maska jest przypisana, jest widoczna, ale jeśli przytrzymamy klawisz Alt podczas dodawania maski, to zostanie ona wypełniona kolorem czarnym; zawartość warstwy zostanie więc ukryta.
Jeśli do warstwy została już dodana maska, to polecenie w dolnej części panelu Warstwy zmienia nazwę na Dodaj maskę wektorową. Do warstwy zostanie dodana właśnie maska wektorowa i tutaj także możemy korzystać z klawisza Alt, z takim samym rezultatem.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Wyrównywanie obiektów

Zaznaczając jednocześnie więcej niż jedną warstwę, na pasku opcji uaktywnione zostaną ikony pomocne podczas wyrównywania obiektów np. Wyrównaj górne krawędzie.
Warto wiedzieć, że podczas czynności wyrównywania, istotne jest położenie obiektu. Np. wybierając polecenie Wyrównaj górne krawędzie, wszystkie obiekty zostaną wyrównane względem tego, który znajduje się najwyżej. Wybierając Wyrównaj lewe krawędzie obiekty zostaną wyrównane względem tego, który jest wysunięty najbardziej na lewo.
W podobny sposób możesz wyrównywać także dolne i prawe krawędzie.

Podczas wyrównywania można wykorzystać także zaznaczenie; obiekty będą wtedy wyrównywane względem krawędzi zaznaczenia.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Symulowana typografia

Photoshop posiada całkiem rozbudowane opcje przydatne podczas pracy z tekstem. Zgrupowane zostały na panelach Typografia oraz Akapit.
Polecenia dostępne są także z poziomu menu każdego z paneli.
Umożliwiają np. wygodne pogrubienie, zastosowanie kursywy, szybką zamianę w wersaliki lub kapitaliki, nawet wtedy, gdy twórca danego kroju nie uwzględnił podczas projektowania takich jego odmian.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Interfejs

W bardzo wielu programach, nie tylko w Photoshopie, pod poleceniami górnego menu można zauważyć poziome kreski. W ten sposób wyróżniona jest jedna litera w każdej pozycji. W Photoshopie, aby dostrzec ten szczegół, należy nacisnąć klawisz Alt.
Przytrzymanie klawisza Alt oraz naciśnięcie wyróżnionej litery rozwija polecenia menu.
Alt+E menu Edycja itd.
Alt+O rozwija menu Obraz.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Obrysuj ścieżkę pędzlem

Wektorowa ścieżka, czyli dowolny kształt utworzony narzędziem Pióro, to często dobry punkt wyjścia do dalszej pracy. Ścieżki można wygodnie i precyzyjnie modyfikować, przekształcać w zaznaczenie i odwrotnie, a także wypełniać kolorem; nie tylko utworzony kształt, ale również samą ścieżkę. Można w tym celu wykorzystać narzędzie Pędzel wraz z rozbudowanymi opcjami związanymi właśnie z pracą z pędzlami.

Więcej informacji w krótkim wideo tutorialu.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Pięć sposobów na usuwanie warstwy

Zaznaczenie to wskazanie fragmentu obrazu np. do dalszej edycji. Informacja dla nas, że dany fragment został zaznaczony to tzw. maszerujące mrówki, czyli przerywana linia informująca nas o krawędzi zaznaczenia. Jednak krawędź zaznaczenia nie zawsze dostarcza nam precyzyjnych informacji; np. nic nam nie mówi o zmiękczonych krawędziach.

Więcej informacji w krótkim filmie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Pięć sposobów na usuwanie warstw

Warstwę możemy usunąć na wiele sposobów. Oto kilka z nich:
Wskazujemy warstwę przeznaczoną do usunięcia.
1. Naciskamy klawisz Delete.
2. Przeciągamy warstwę na ikonę Usuń warstwę (w dolnej części panelu Warstwy).
3. Naciskamy ikonę Usuń warstwę i potwierdzamy operację w oknie dialogowym.
4. Naciskamy ikonę Usuń warstwę, przytrzymując jednocześnie klawisz Alt nie będziemy musieli dodatkowo potwierdzać operacji w oknie dialogowym.
5. Warstwę usuniemy także, naciskając klawisz Backspace.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu


« Poprzednia strona Następna strona »

ZOBACZ TAKŻE: Zobacz ofertę kursów do Photoshopa Zobacz wszystkie tutoriale do Photoshopa Efekty tekstowe w Photoshopie Osadzanie czcionek na stronach. Adobe Typekit Photoshop. Malowanie realistycznych chmur