Zobacz szczegóły kursu

Grafoteka.pl

Adobe Photoshop. Nauka Photoshopa. Grafika komputerowa. Tips and Tricks ADOBE PHOTOSHOP TIPS&TRICKS. BŁYSKAWICZNE PORADY WIDEOAdobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa. Próbnik kolorów

Próbnik kolorów HUD (od wersji CS5)

W Photoshopie CS5 znajdziemy nowy sposób na wybieranie kolorów. Możemy skorzystać z Próbnika kolorów HUD.
HUD to skrót od Head-Up Display i oznacza, w uproszczeniu, taki sposób prezentowania informacji, który nie zasłania widoku.
Aby skorzystać z nowego próbnika, karta graficzna musi obsługiwać technologię OpenGL. Próbnik działa z narzędziami do malowania np. z Pędzlami, czy też z narzędziem Wiadro z farbą.
Próbnik uruchamiamy przytrzymując klawisze Shift oraz Alt i naciskając prawy klawisz w oknie dokumentu.
Możemy wybrać odcień w wyświetlonym z lewej strony polu koloru oraz kolor korzystając z suwaka.
Klawisz spacji pozwoli nam zachować wybrany odcień. Ctrl+K Preferencje>Ogólne. I znajdziemy tutaj opcje związane z próbnikiem. Do dyspozycji mamy, oprócz domyślnego paska barw, także koło barw dostępne w trzech rozmiarach.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Narzędzie Kadrowanie (od wersji CS5)

W wersji CS5 pojawiły się nowe opcje związane z narzędziem Kadrowanie: Nakładka linii pomocniczych kadrowania.
Siatka — to stałe linie pomocnicze rozmieszczone w odległościach, które zależą od rozmiaru obszaru kadrowania.
Złoty podział — to oparte na regule złotego podziału linie umieszczone co 1/3 odległości. To jedna z zasad kompozycji plastycznej; pozwala ustalić najważniejsze punkty obrazu.
Opcja ta pomaga więc pracować nad kompozycją również podczas kadrowania.
Linie pomocnicze możemy także ukryć, wybierając opcję Brak.

Jeszcze jedna nowa funkcja to Perspektywa. Praca z aktywną opcją pozwala na dodatkowe modyfikacje obszaru kadrowania.
Więcej informacji znajdziesz w filmie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa. Prostowanie obrazków.

Prostowanie obrazu (od wersji CS5)

Narzędzie Miarka w łatwy sposób pomoże nam wyprostować obrazek. Wystarczy przeciągnąć narzędzie wzdłuż istotnej dla nas krawędzi: pionowej lub poziomej. Teraz pozostaje wybrać z paska właściwości polecenie Prostowanie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Praca z Kroplomierzem

Wcześniej, czyli przed wersją CS4, pobierając próbkę koloru z wykorzystaniem Kroplomierza, pobieraliśmy kolor będący wypadkową wszystkich warstw. Od wersji CS4 mamy do dyspozycji dodatkową opcję Próbka>Bieżąca warstwa. Teraz pobierając próbkę, pobierzemy rzeczywisty kolor na aktywnej warstwie. Photoshop zignoruje np. stopień krycia oraz zastosowane do danej warstwy tryby mieszania.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Linie pomocnicze

Jeżeli podczas przemieszczania linii pomocniczych przytrzymamy klawisz Shift, wtedy linie pomocnicze będą przyciągane do podziałki na miarkach.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Zapisywanie warstw

Czasem zachodzi potrzeba zapisania warstw z naszego projektu w postaci osobnych plików. Z pomocą przyjdzie nam skrypt Eksportuj warstwy do plików.

Plik>Skrypty>Eksportuj warstwy do plików
. W otworzonym oknie dialogowym znajdziemy następujące opcje:
Miejsce docelowe: Zaczynamy od wybrania folderu, w którym zapisane zostaną pliki. Możemy folder przygotować wcześniej lub utworzyć w chwili zapisywania korzystając z opcji Utwórz nowy folder.
Prefiks pozwoli nam spersonalizować nazwy plików. Do utworzonego (lub nie) przez nas prefiksu Photoshop doda czterocyfrowy numer oraz nazwę warstwy widniejącą w panelu Warstwy.
W dalszej kolejności możemy zaznaczyć opcję, dzięki której zostaną zapisane albo wszystkie, albo tylko widoczne warstwy.
Typ pliku — kolejna opcja to wybór formatu. Do dyspozycji mamy najważniejsze formaty np. .PSD, .TIFF czy .JPG wraz z dodatkowymi opcjami charakteryzującymi dany format.

Pozostaje nam wybrać polecenie Uruchom i poczekać aż skrypt ukończy pracę. Pliki znajdziemy we wskazanym wcześniej folderze.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Rozmiar i twardość końcówek

Tam, gdzie w grę wchodzi zmiana rozmiaru lub twardości końcówki np. narzędzia do malowania, Gumka, czy Stempel, przydatny będzie klawisz Alt. Klawisz Alt pomoże nam szybko i wygodnie kontrolować rozmiar końcówki.
Przytrzymujemy klawisz, klikamy prawym klawiszem i przeciągamy w prawo lub w lewo.
Przeciągając w górę lub w dół kontrolujemy twardość końcówki.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Dodatkowe menu

Shift plus prawe kliknięcie pozwala w wielu wypadkach uzyskać dostęp do dodatkowego menu. Np. w przypadku narzędzia Gumka wygodnie wybierzemy tryb wymazywania, dzięki temu szybko przełączymy się pomiędzy trybami: Pędzel, Ołówek i Blok (nie dotyczy to sytuacji, gdy pracujemy w trybie Blok, wtedy pozostałe tryby dostępne są bez pomocy klawisza Shift).

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Cyfrowe malowanie

Pracując np. z pędzlami, w wygodny sposób uzyskamy dostęp do trybów mieszania: Shift+kliknięcie prawym klawiszem (w przypadku narzędzia Wiadro z farbą wystarczy samo prawe kliknięcie).

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Polecenie Odwróć

Polecenie Odwróć (Obraz>Dopasowania>Odwróć) skrót Ctrl+I pomaga w różnych sytuacjach odwrócić kolory.
Warto zwrócić uwagę, że polecenie to działa także dla masek warstw. W tym wypadku odwrócenie kolorów sprawi, że obszary dotychczas widoczne zostaną ukryte i odwrotnie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Stopień nafarbienia

Przygotowując prace do druku, możemy wygodnie sprawdzić stopień nafarbienia. Paleta Informacje. Klikamy ikonę Kroplomierza w obszarze pierwszego lub drugiego odczytu koloru. A z dostępnych opcji wybieramy Wszystkie farby.
Teraz przesuwając kroplomierz nad wybrany piksel, otrzymamy informacje o procentowym udziale wszystkich farb w danym kolorze.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Definiowanie koloru tła

Klikając prawym klawiszem obok okna dokumentu, będziemy mogli zdefiniować kolor tła: szary, czarny lub własny.
Kolor tła można także zdefiniować, przytrzymując klawisz Shift i korzystając z narzędzia Wiadro z farbą.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Eksport schowka

Edycja>Preferencje>Ogólne>Eksport schowka.
Ta opcja decyduje, czy elementy kopiowane do schowka w Photoshopie zostaną wyeksportowane tak, aby można było z nich korzystać również w innych programach.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

Adobe Photoshop. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Photoshopa.

Praca z warstwami

Aby po prostu usunąć warstwę, wystarczy po zaznaczeniu wybranej warstwy, przytrzymać klawisz Alt podczas naciskania ikony kubełka, czyli Usuń warstwę (choć oczywiście dużo prościej nacisnąć po prostu klawisz Delete na klawiaturze).
W ten sam sposób usuniemy również maski warstwy. Zaznaczamy wybraną maskę. Przytrzymujemy klawisz Alt i wybieramy polecenie Usuń warstwę dostępne w dolnej części palety Warstwy.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu


« Poprzednia strona Następna strona »

ZOBACZ TAKŻE: Zobacz ofertę kursów do Photoshopa Zobacz wszystkie tutoriale do Photoshopa Efekty tekstowe w Photoshopie Photoshop. Karta graficzna do pracy z programem. Adobe Photoshop. 14 sposobów na wybieranie warstw