Zobacz szczegóły kursu

Grafoteka.pl

KURS ADOBE PHOTOSHOP. KREATYWNE PROJEKTOWANIE.

SPIS TREŚCI

Kurs Photoshop. Kreatywne projektowanie
GŁÓWNE ZAGADNIENIA KURSU:
» TWORZENIE KROK PO KROKU EFEKTOWNYCH GRAFIK.
» ZASADY PRACY Z KOŁEM KOLORÓW.
» SCHEMATY KOLORÓW.
» KOMPOZYCJA OBRAZU I PERSPEKTYWA.
» TWORZENIE OD PODSTAW 3 GRAFIK.

43 FILMY — 7 GODZIN 55 MINUT WIDEO


Kurs wycofany ze sprzedaży

SPIS TREŚCI KURSU

Kurs kreatywnego projektowania z Photoshopem składa się z 43 filmów instruktażowych.
Poniżej znajdziesz dokładny opis wszystkich lekcji.


01. Wstęp. Czas trwania 01:32


Na początek kilka słów wstępu wprowadzających w tematykę kursu.
Zwrócimy uwagę na to, co w pracy projektanta jest najważniejsze, omawiając krótko główne zagadnienia niniejszego kursu „Adobe Photoshop — Kreatywne projektowanie”.

02. Kompozycja obrazu. Część 1 Czas trwania 08:50


Pierwsze trzy rozdziały niniejszego kursu poświęcimy kompozycji obrazu.
A zaczniemy od tego, czym w ogóle jest kompozycja.
Omówione zagadnienia:
– elementy kompozycji, do których należą m.in. linie i obszary o jednym tonie czy też kolorze zwane płaszczyznami lub plamami.
– Ramy kompozycji, czyli zależność pomiędzy tematyką naszej pracy a formatem nowego dokumentu.
– Czym jest kierunek naturalny, czyli w jaki sposób odbiorca prowadzi wzrok, oglądając Twój projekt.

03. Kompozycja obrazu. Część 2 Czas trwania 15:03


Drugi rozdział poświęcony kompozycji obrazu.
Omówione zagadnienia:
– Czym jest równowaga plastyczna.
– Ciężkość elementów plastycznych ich forma, kolor i ładunek emocjonalny.
– Kompozycje symetryczne i asymetryczne.
– Linie symetrii.
– Złoty podział. Tworzenie linii złotego podziału z wykorzystaniem Photoshopa.

04. Kompozycja obrazu. Część 3 Czas trwania 12:38


Ostatnia część dotycząca kompozycji obrazu.
Omówione zagadnienia:
– Osie symetrii w kompozycjach.
– Kompozycje statyczne i dynamiczne.
– Kompozycje oparte o figury geometryczne, przede wszystkim na trójkątach.
– Jedność kompozycji.
– Kontrast i rytm w kompozycji.

05. Jak powstaje barwa. Czas trwania 08:07


Kolejne rozdziały poświęcimy kolorowi. Świadome posługiwanie się kolorem, to jedna z podstawowych umiejętności każdego projektanta.
Omówione zagadnienia:
– Czym jest barwa.
– Rola światła w postrzeganiu kolorów.
– Światło, jako fala elektromagnetyczna.
– Rola oczu i mózgu w procesie postrzegania kolorów. Znaczenie siatkówki, pręcików i czopków.

06. Modele kolorów. Czas trwania 15:03


Modele kolorów, czyli jako opisywany jest kolor w komputerze.
Omówione zagadnienia:
– Najważniejsze modele kolorów, czyli RGB oraz CMYK.
– Addycja i substrakcja, czyli związek pomiędzy światłem a kolorem w programach graficznych.

07. Schematy kolorystyczne. Część 1 Czas trwania 09:29


Następne dwa rozdziały poświęcimy stosowaniu koloru w praktyce. Koło kolorów rozwiąże większość naszych problemów z dobieraniem właściwych zestawów barw, dlatego poświęcimy mu sporo czasu.

Omówione zagadnienia:
– Kolory podstawowe.
– Dokładna analiza koła kolorów. Sposób umiejscowienia kolorów podstawowych i dopełniających.
– Schemat monochromatyczny.
– Schemat kolorystyczny oparty na dwóch kolorach.
– Schemat oparty na kolorach dopełniających. Zalety i wady kolorów dopełniających.

08. Schematy kolorystyczne. Część 2 Czas trwania 10:15


Kontynuujemy temat schematów kolorystycznych.
Omówione zagadnienia:
– Koło kolorów RGB kontra koło kolorów CMYK.
– Schematy kolorystyczne oparte na trzech kolorach.
– Omówienie narzędzi do pracy z kołem kolorów.

09. Psychologia koloru. Czas trwania 07:51


Wpływ koloru na człowieka jest naprawdę duży. W tym rozdziale omówimy podstawowe znaczenie najważniejszych kolorów.
Omówione zagadnienia:
– Symbolika kolorów.
– Wpływ koloru na emocje.

10. Pozostałe zasady pracy z kolorem. Czas trwania 15:23


W ostatnim rozdziale znajdziesz kilka ważnych informacji, których nie nie poruszyliśmy we wcześniejszych lekcjach.
Omówione zagadnienia:
– Barwy ciepłe i zimne. O tym, czy któryś kolor zakwalifikować można jako ciepły lub zimny decydują jego cechy fizyczne oraz wpływ na emocje.
– Wykorzystanie spektrum kolorów w praktyce.
– Indukcja kolorów.
– Rola światła w tworzeniu harmonijnych kompozycji.

11. Głębia w projekcie. Część 1. Czas trwania 07:57


W kolejnych dwóch rozdziałach poznasz techniki tworzenia iluzji trzeciego wymiaru w projektach.
Omówione zagadnienia:
– Perspektywa powietrzna.
– Plany kompozycji.
– Rozmycie obrazu, jako narzędzie symulowania głębi.

12. Głębia w projekcie. Część 2. Czas trwania 14:32


Drugi rozdział poświęcimy perspektywie. Czym jest perspektywa? Perspektywa to po prostu przedstawienie głębi na płaszczyźnie dwuwymiarowej.
Omówione zagadnienia:
– Elementy perspektywy: linia horyzontu, linie perspektywiczne, punkt zbiegu.
– Perspektywa z jednym, dwoma i trzema punktami zbiegu.

13. Regulacja monitora. Czas trwania 05:48


Przechodzimy do części praktycznej. W następnych rozdziałach przygotujemy środowisko pracy. Zaczniemy od regulacji naszego monitora.
Omówione zagadnienia:
– Ustawieniu temperatury barwowej bieli.
– Regulacja jasności.
– Ustawienie współczynnika gamma.

14. Tworzenie profilu monitora. Czas trwania 11:51


W kolejnych rozdziałach postaramy się bez specjalistyczne sprzętu, zapanować nad kolorem.
W tym rozdziale korzystając z darmowego oprogramowania, utworzymy profil naszego monitora.
Omówione zagadnienia:
– Fabryczne profile monitorów.
– Tworzenie własnego profilu kolorów.

15. Photoshop. Ustawienia programu. Czas trwania 13:26


Następne rozdziały poświęcimy konfiguracji Photoshopa. To będzie nasze podstawowe narzędzie do pracy, warto więc optymalnie dostosować program do naszych potrzeb.
Omówione zagadnienia:
– Optymalizacja wydajności Photoshopa, czyli zarządzanie pamięcią.
– Ilość pamięci, a czekające nas zadania.
– Korzystanie z dysków magazynujących.

16. Photoshop. Modyfikacja przestrzeni roboczej. Czas trwania 06:11


Dostosowywanie przestrzeni roboczej do naszych potrzeb, to temat tego rozdziału. Przed nami wykonanie trzech projektów w wysokiej rozdzielczości. Utworzymy przestrzeń, która pozwoli nam wygodnie zrealizować czekające nas zadania.
Omówione zagadnienia:
– Praca z panelami.
– Zapisywanie przestrzeni roboczej.

17. Photoshop. Ustawienia kolorów. Czas trwania 15:54


W tym rozdziale poruszymy chyba najtrudniejszy etap konfiguracji — ustawienia koloru.

Omówione zagadnienia:
– Porównanie najważniejszych przestrzeni kolorów.
– Przestrzenie robocze RGB i CMYK.
– Najważniejsze zagadnienia związane z drukiem.

18. Photoshop CS4. Ustawienia. Czas trwania 08:29


Ustawienia Photoshopa.
Omówione zagadnienia:
– Przestrzeń robocza.
– Tworzenie własnych paneli z wykorzystaniem darmowego programu Adobe Configurator.

19. Wymagania techniczne projektów. Czas trwania 11:11


Właściwe przygotowanie nowego dokumentu z myślą o druku, będzie tematem tej lekcji.
Omówione zagadnienia:
– Rozmiar oraz spady.
– Rozdzielczość.
– Tryb kolorów i głębia bitowa.

20. Poszukiwanie inspiracji. Czas trwania 05:07


W tym rozdziale przede wszystkim odwiedzimy kilka miejsc w internecie, które mogą być dla nas źródłem inspiracji.

21. Przygotowanie nowego dokumentu. Czas trwania 07:31


Kończymy część teoretyczną i przechodzimy do wykonania trzech zaplanowanych projektów.
Rozpoczniemy od najprostszego.
Ogólna dostępność aparatów fotograficznych, tych w telefonach czy też tanich lustrzanek, sprawiła, że wybór zdjęć jest po prostu ogromny. Do wykonania tego projektu wykorzystamy powszechnie dostępne motywy.
Omówione zagadnienia:
– Zbieranie materiałów.
– Przygotowanie nowego dokumentu.
– Przydzielanie dokumentowi profilu kolorów.

22. Główne elementy projektu. Praca nad tłem. Czas trwania 12:09


Pora rozpocząć pracę.
Omówione zagadnienia:
– Umieszczenie głównych motywów w projekcie.
– Praca nad tłem.
– Korzystanie z trybów mieszania warstw.

23. Praca nad motywem głównym. Czas trwania 16:46


W kolejnym kroku skupimy się nad dopracowaniem motywu głównego. W przypadku wybranego zdjęcia konieczne będzie dosztukowanie brakujących fragmentów oraz usunięcie zbędnych elementów.
Dopasujmy także motyw główny do tła.

24. Dopracowanie projektu. Czas trwania 15:10


Polecenie Próba kolorów pozwala kontrolować, jak wygląda nasz projekt w trybie CMYK, co przy projektowaniu do druku jest bardzo ważne.
Ponadto dopracujemy grafikę, korzystając z trybów mieszania warstw. Skupimy się także na ostatecznym zdefiniowaniu kolorów projektu.
Zajmiemy się także dodatkowymi detalami, takimi jak tekst czy też linie.

25. Przygotowanie projektu do druku. Czas trwania 11:12


Pora na przygotowanie projektu do druku. Poznasz podstawowe i zaawansowane metody konwersji do trybu CMYK.
Skupimy się na omówieniu polecenia Konwertuj do profilu.
Wybierzemy także odpowiedni format zapisu pliku, z myślą o druku offsetowym.

26. Prace przygotowawcze. Czas trwania 14:02


Rozpoczynamy pracę nad drugim projektem.
W pierwszym rozdziale skupimy się na gromadzeniu materiałów.
Przeszukamy internet w poszukiwaniu motywów i zobaczymy, jak kreatywnie wykorzystywać nasz aparat cyfrowy.
Omówione zagadnienia:
– Zdobywanie darmowych zdjęć.
– Technika green screen.
– Oddzielanie obiektów od tła. Skorzystamy z Szybkiego zaznaczania; wykorzystamy również kanały kolorów.

27. Ustalenie głównych elementów projektu. Czas trwania 13:29


Rozpoczynamy właściwy etap pracy.
Zaczniemy od umieszczenia głównych obiektów w projekcie. W tej grafice główny motyw stanowić będą dłonie trzymające kulę ognia.

28. Praca nad płomieniami. Czas trwania 18:21


W tym rozdziale z darmowych motywów płomieni utworzymy kulę ognia. Przy oddzielaniu właściwego obiektu od tła skorzystamy z narzędzia Zakres koloru. To prosty i skuteczny sposób nawet na tak subtelne elementy, jak płomienie.

29. Praca nad tłem. Czas trwania 14:20


W tym rozdziale zajmiemy się tłem. Kontrolowanie jednocześnie tła i motywu głównego ułatwi nam osiągnięcie harmonii w projekcie.
Do wykonania tła również wykorzystamy motywy płomieni. Podczas tej pracy pomocny będzie filtr Poruszenie. Skorzystamy także z gradientów.

30. Kończenie motywu głównego. Czas trwania 12:32


Powracamy do pracy nad motywem głównym. Tryby mieszania warstw pomogą nam w dopracowaniu kuli ognia. Utworzymy także maskę, która pozwoli nam dopasować palce oraz kulę ognia.
Dopracujemy także ostatecznie motyw dłoni.

31. Dodatkowe elementy. Czas trwania 15:11


W tym rozdziale ukończymy projekt, wzbogacając go drobnymi detalami. Zduplikowane dłonie w tle oraz motywy dodatkowego ognia, zmienią odrobinę charakter naszego projektu.

32. Analiza szkicu. Podstawowe obiekty 3D. Czas trwania 17:26


Rozpoczynamy trzeci, najbardziej zaawansowany projekt. Zaczynamy od omówienia szkicu, który wykonamy w Photoshopie. Przy pracy nad tym projektem będziemy intensywnie korzystać z narzędzi do obsługi obiektów 3D, w które wyposażony jest Photoshop. Będziemy także wspomagali się darmowym Blenderem.
W tym rozdziale przyjrzymy się podstawom pracy z Blenderem.
Wykonamy elementy, które pomogą nam w przygotowaniu szkicu.
Podczas wstępnego planowania wykorzystamy regułę złotego podziału.
Ten projekt oparty będzie na dwóch obiektach: monitor oraz kabel. Cała praca to odpowiednie powielenie i ustawienie tych dwóch motywów.

33. Prace przygotowawcze. Czas trwania 06:47


Szkic mamy przygotowany, pora więc rozpocząć pracę. Zaczynamy od utworzenia nowego dokumentu.
Przyjrzymy się takim zagadnieniom jak tryb koloru oraz głębia bitowa. Wybierzemy także schemat kolorów dla naszego projektu.

34. Tworzenie przedniej części ekranu monitora. Czas trwania 14:46


Rozpoczynamy pracę nad pierwszym z naszych głównych motywów. Korzystając z tradycyjnych technik 2D wykonamy przednią część ekranu monitora. Naszym podstawowym narzędziem będą style warstwy.

35. Tylna część ekranu w technologii 3D. Czas trwania 07:39


Dopracujemy przednią część monitora i wykonamy tylny fragment korzystając z narzędzi 3D Photoshopa CS4. Wybierzemy standardowy obiekt 3D dostępny w programie, czyli sześcian. Dopasujemy jego
kształt korzystając z osi 3D.
Przyjrzymy się także wstępnie, z pomocą Panelu 3D, materiałom, które przydzielane są obiektom trójwymiarowym.
Panel 3D pozwala kontrolować praktycznie wszystkie aspekty pracy z obiektami 3D: tekstury, oświetlenie, czy też pozycjonowanie.

36. Teksturowanie i oświetlanie obiektów 3D. Czas trwania 16:54


W tym rozdziale wykonamy teksturę ekranu monitora, którą następnie nałożymy na obiekt 3D. Wypozycjonujemy pierwszy z monitorów; dopracujemy także przedni panel. Następnie połączymy obie części, tworząc gotowy monitor, który będzie jednym z dwóch głównych elementów tej grafiki.

37. Kompozycja z monitorów. Czas trwania 07:40


W kolejnym kroku dopracujemy monitory. Ponadto powielimy wykonany w poprzednich rozdziałach motyw i ustawimy kompozycję z trzech monitorów. Zobaczymy także, jak edytować w Photoshopie materiał przydzielony obiektowi 3D.

38. Tworzenie modelu kabla. Czas trwania 11:59


Photoshop CS4 nie jest wyposażony w narzędzi do modelowania 3D, dlatego drugi z kluczowych dla naszego projektu obiektów wykonamy w darmowym Blenderze.
Wytłoczymy prosty model kabla, a następnie wyeksportujemy go, aby w kolejnym rozdziale wczytać do Photoshopa.
Nadamy obiektowi prosty materiał i przyjrzymy się opcjom renderingu w Blenderze.
Jeżeli nie chcesz sięgać po Blendera, to gotowy model znajdziesz dołączony do kursu.
Motyw przewodu można też wykonać w Photoshopie, korzystając z filtra Ścinanie.

39. Importowanie i teksturowanie obiektów 3D. Czas trwania 07:43


Wczytamy przygotowany w Blenderze obiekt do Photoshopa i skupimy się na nadaniu modelowi powierzchni.
Photoshop CS4 umożliwia teksturowanie na kilka sposobów: poprzez nałożenie obrazka lub też przez bezpośrednie malowanie na modelu 3D z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi programu.

40. Powielanie obiektów 3D. Tworzenie wiązki. Czas trwania 07:16


Pora utworzyć z modelu kabla wiązkę przewodów. Zobaczymy, jak duplikować obiekty 3D oraz jak scalać warstwy 3D, dzięki czemu łatwiej jest kontrolować bardziej złożone konstrukcje. Scalanie warstw ułatwi nam sprawę przy oświetlaniu modelu.
Gotową wiązkę umieścimy we właściwym miejscu, czyli przy pierwszym monitorze.

41. Pozycjonowanie wiązek kabli. Czas trwania 06:56


Dopracujemy wiązki kabli. Zobaczymy, jak edytować scalone obiekty z pomocą panelu 3D. Przekształcimy także warstwy 3D w zwykłe warstwy.

42. Dopracowanie detali. Czas trwania 10:51


Pora na prace wykończeniowe. W tym rozdziale skupimy się na wykonaniu tła oraz na dopracowaniu detali: poprawimy szczegóły zarówno wiązek kabli, jak i monitorów.

43. Prace wykończeniowe. Czas trwania 04:34


W ostatnim rozdziale nadamy projektowi ostateczny szlif, kończąc tym samym trzecią grafikę.