Zobacz szczegóły kursu

Grafoteka.pl

KURS CorelDRAW. WNIKLIWIE OD PODSTAW. CZĘŚĆ 1

SPIS TREŚCI

Kurs wideo CorelDRAW. WNIKLIWIE OD PODSTAW. Część 1
GŁÓWNE ZAGADNIENIA KURSU:
» SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE INTERFEJSU CORELA.
» WSZYSTKIE NARZĘDZIA DO RYSOWANIA.
» TWORZENIE I EDYCJA WEKTOROWYCH KSZTAŁTÓW.
» TRANSFORMACJA, DUPLIKOWANIE I GRUPOWANIE.
» PRACA Z KONTUREM OBIEKTÓW.
» EFEKTY.

71 FILMÓW — 10 GODZIN 47 MINUT WIDEO


Kurs wycofany ze sprzedażySPIS TREŚCI KURSU

Pierwsza część kursu wideo CorelDRAW Wnikliwie od podstaw składa się aż z 71 filmów instruktażowych.
Poniżej znajdziesz dokładny opis wszystkich lekcji.
Klikając miniaturkę (czyli obrazek z lewej strony opisu każdego filmu), możesz obejrzeć dodatkowe zrzuty ekranowe z wybranej lekcji.
Niektóre filmy są dostępne już teraz, bezpłatne rozdziały znajdziesz także TUTAJ
Kliknij, aby zobaczyć przykładowe lekcje z tego kursu.

01. Wstęp. Instalacja wersji X3. Czas trwania 05:57


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Instalowanie Corela to proces bardzo prosty, jednak przyjrzymy się również samej instalacji na przykładzie wersji testowej. Instalacja wersji testowej jest troszeczkę trudniejsza ze względu na obowiązek rejestracji. Proces instalowania w nowszych wersjach programu jest zdecydowanie prostszy.
Przyjrzymy się kluczowym momentom instalacji wersji X3; m.in. zajrzymy do zaawansowanych opcji.
Rozpocznij naukę już teraz! Pobierz program i obejrzyj pierwszą lekcję niniejszego kursu.
Pobierz program CorelDRAW X3, jeśli zamierzasz pracować z tą wersją.
Nowsze wersje Corela dostępne są do pobrania poniżej, przy rozdziale 2 i 3.
Zobacz ten rozdział już teraz

02. Corel X5. Instalacja. Czas trwania 03:30


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W wersjach X4 oraz X5 proces instalacji uległ zdecydowanemu uproszczeniu.
Przyjrzymy się instalacji programu na przykładzie wersji X5; instalacji niestandardowej, dzięki temu zapoznasz się ze wszystkimi dodatkowymi opcjami związanymi z instalacją pakietu Corela.
Program w wersji testowej (czyli w pełni funkcjonalnej, ale działającej jedynie określony czas) możesz pobrać, klikając wybrany link poniżej:

03. Corel X6. Instalacja. Czas trwania 04:35


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Proces instalacji wersji X6 przebiega podobnie, jak wersji X4 oraz X5.
Pełną, choć ograniczoną czasowo wersję programu, można pobrać, korzystając z linku poniżej.
CorelDRAW X6 to pierwsza 64 bitowa wersja Corela. W tej chwili wersja X6 wypada także najkorzystniej, jeśli chodzi o stosunek możliwości do ceny.
Pobierz testową wersję CorelDRAW X6 Zobacz ten rozdział już teraz

04. Wstęp. Pierwsze uruchomienie. Czas trwania 06:01


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Po zainstalowaniu pora na pierwsze uruchomienie. W tej lekcji przyjrzymy się przede wszystkim ekranowi powitalnemu. Omówimy wszystkie sześć poleceń dostępnych z poziomu ekranu powitalnego m.in. Szablony. Przyjrzymy się również nowej opcji, dzięki której sprawdzimy, w których miejscach programu możemy spodziewać się ulepszeń.

05. Wstęp. Czym jest grafika wektorowa? Czas trwania 05:58


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
CorelDRAW nie jest programem do edycji zdjęć, to program przede wszystkim do pracy z tzw. grafiką wektorową.
W tym rozdziale powiemy sobie, czym jest grafika wektorowa; najważniejsze zalety i wady.
Porównamy również grafikę wektorową z bitmapową, gdyż obiekty wektorowe i zdjęcia mogą być bez problemu umieszczane w Corelu w ramach jednego projektu.

06. Interfejs Corela. Omówienie elementów interfejsu. Czas trwania 29:16


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Pierwsze uruchomienie mamy za sobą, pora dokładnie omówić elementy interfejsu. W tym rozdziale przyjrzymy się górnej części okna programu. Znajdziemy tam pasek menu oraz pasek narzędziowy. Omówimy znajdujące się na nich narzędzia, a najwięcej uwagi poświęcimy najważniejszym, czyli Ponów/Cofnij.
Przede wszystkim jednak przyjrzymy się importowaniu oraz eksportowaniu plików. Dzięki importowi wczytasz do Corela np. pliki .jpg, czyli zdjęcia. I na przykładzie właśnie plików .jpg omówimy trzy sposoby zaimportowania grafiki.
Zobaczymy również, w jaki sposób eksportować pliki; także na przykładzie pliku .jpg.

W dalszej części lekcji zobaczymy, jak dostosowywać elementy interfejsu: dodawać, usuwać oraz zmieniać położenie ikon na paskach, a także jak zmieniać wygląd samych ikon. W Corelu znajdziemy prosty edytor służący właśnie do zmiany wyglądu ikon narzędzi.
Kolejny element interfejsu, który omówimy to pasek właściwości. Przyjrzymy się dostępnym narzędziom, a w szczególności zobaczymy rodzaje przyciągania w akcji np. przyciąganie do siatki, do obiektów czy też do prowadnic. Etykiety, punkty przyciągania, dynamiczne prowadnice; o tym również w tej części kursu.

07. Interfejs Corela. Praca z plikami. Praca z oknami. Czas trwania 18:08


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W Corelu możemy otwierać i zapisywać pliki na kilka sposobów. Przyjrzymy się formatom plików, tym które możemy otwierać, oraz tym w jakich możemy zapisywać. Powiemy sobie o miniaturach i ich rodzajach, a także zwrócimy uwagę na zaawansowane opcje związane z zapisem plików.
W tej chwili jednym z najpopularniejszych formatów jest .PDF. Corel znakomicie sobie radzi z zapisem w tym formacie. Program jest wyposażony w narzędzie do przygotowywania plików .PDF. Omówimy dostępne opcje związane z publikowaniem do formatu. PDF.
Na koniec przyjrzymy się pracy z oknami.

08. Interfejs Corela. Opcje. Czas trwania 23:29


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Opcje to centrum dostrajania Corela. Cały ten rozdział poświęcimy omówieniu konfiguracji Corela. Przede wszystkim poznamy polecenia związane z obszarem roboczym: dostosowywanie poziomów cofania, czym jest ręczne odświeżanie, automatyczne przewijanie, tryb śledzenia węzłów, wymuszany kąt i wiele, wiele innych opcji, które mają wpływ na wygodę pracy z Corelem.

09. Interfejs Corela. Własne obszary robocze. Czas trwania 05:53


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
We wcześniejszych rozdziałach mogliśmy się przekonać, że Corel jest programem w pełni konfigurowalnym.
Część użytkowników programów graficznych jest przyzwyczajona do interfejsów opartych na paletach, i choć filozofia pracy z Corelem jest nieco inna, nic nie stoi na przeszkodzie, by zmodyfikować program np. na wzór Illustratora.
W tym rozdziale zobaczymy, w jaki sposób tworzyć, zapisywać i eksportować własne obszary robocze z wykorzystaniem m.in. dokowanych okien.
Czas trwania tej lekcji to niecałe 6 minut i mniej więcej tyle czasu trzeba, by skonfigurować interfejs Corela.

10. Okno i strona rysunku. Część 1. Czas trwania 23:43


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Okno i strona rysunku to najważniejszy obszar Corela, ponieważ tutaj będą powstawać Twoje prace.
Zobaczymy, jak dopasowywać rozmiary strony, jak zmieniać jej orientację i przede wszystkim, jak pracować z dokumentami wielostronicowymi. Dokumenty wielostronicowe to mocna strona Corela. Przyjrzymy się narzędziom do dodawania, usuwania i zarządzania stronami właśnie w dokumentach wielostronicowych.

Poruszymy również temat jednostek dokumentu; czy lepiej pracować z milimetrami, czy może z pikselami?
Jednak najważniejsza część tego rozdziału, to omówienie Menedżera obiektów.
Czym jest Menedżer obiektów? To narzędzie, które pozwala zarządzać praktycznie wszystkimi elementami rysunku: od stron i warstw, poprzez obiekty aż do prowadnic i siatek.
Zobaczymy także, czym są warstwy zwykłe, a czym warstwy podległe?
Przyjrzymy się również dokładnie linijkom i związanym z nimi opcjom.

11. Okno i strona rysunku. Część 2. Czas trwania 20:11


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W drugiej części omawiania okna i strony rysunku powrócimy do prowadnic i omówimy je szczegółowo. Przyjrzymy się rodzajom prowadnic oraz Wzorcom prowadnic.
Ponadto zobaczymy, jak korzystać z warstwy podległej Pulpit oraz warstwy podległej Siatka.
Kolejny temat to warstwy główne, a w dalszej części lekcji powrócimy do Menedżera obiektów i przyjrzymy się, w jaki sposób wyświetlane są informacje o obiektach.
Omówimy też pozostałe opcje dostępne dzięki Menedżerowi np. polecenie Rozwiń, aby pokazać zaznaczenie.

12. Okno i strona rysunku. Opcje. Czas trwania 05:52


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W tej lekcji przyjrzymy się opcjom ściśle związanym ze stroną i oknem rysunku. Definiowanie rozmiaru strony, czym są etykiety, a także w jaki sposób zdefiniować tło strony, ponieważ domyślnie strona dokumentu w Corelu pozbawiona jest tła. Bez problemu jednak możemy zdefiniować zarówno kolor strony, jak i grafikę, która może posłużyć jako tło naszego dokumentu.

13. Tryby widoków. Czas trwania 04:38


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Tryby widoków decydują o tym, w jaki sposób wyświetlana będzie zawartość strony rysunku np. Tryb szkieletowy wyświetla jedynie kontury obiektów.
W Corelu mamy sześć trybów wyświetlania. Omówimy wszystkie z nich, porozmawiamy o różnicach np. czym różni się tryb Szkieletowy od Uproszczonego szkieletowego, a także czym są nadrukowania.

14. Prowadnice wyrównania. Corel X6. Czas trwania 08:25


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W wersji X6 Corela pojawił się nowy rodzaj prowadnic. To Prowadnice wyrównania.
Narzędzie to jest jednym z narzędzi pomocnych przy tworzeniu układów stron.
Prowadnice wyrównania to tymczasowe prowadnice wyświetlane podczas niektórych czynności. Zgodnie z nazwą pomagają wyrównywać obiekty względem siebie w sposób interakcyjny, czyli bezpośrednio podczas manipulowania obiektami.
Omówimy zasadę działania oraz wszystkie opcje związane z narzędziem.

15. Wstawianie numerów stron. X6. Czas trwania 13:45


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Wersja X6 to usprawnienia także, jeśli chodzi o pracę z dokumentami wielostronicowymi. A jedno z nich daje nam możliwość automatycznego wstawiania numeracji stron.

Opcje związane z tym zagadnieniem znajdziemy menu Układ. To dwie grupy poleceń: Wstaw numer strony oraz okno dialogowe Ustawienia numeru strony.
Zobacz ten rozdział już teraz

16. Interfejs. Corel X4. Czas trwania 12:10


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W tym rozdziale przyjrzymy się nowościom w Corelu X4. Jeżeli chodzi o konkretne, nowe opcje, to nie ma ich zbyt wielu. Przede wszystkim odświeżony został interfejs. Kilku ciekawych usprawnień doczekaliśmy się podczas pracy z dokumentami: duplikowanie stron, niezależne warstwy czy też bardziej elastyczna praca z prowadnicami.

17. Interfejs. Corel X5. Część 1. Czas trwania 08:47


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Pierwsza z dwóch części omawiająca nowości w interfejsie Corela X5. Wersja X5 to sporo drobnych i poważniejszych usprawnień. Na uwagę zasługuje w szczególności okno dialogowe Utwórz nowy dokument, i to jemu poświęcony jest ten rozdział. Najważniejsza zmiana w Corelu X5 to sposób zarządzania kolorem, zarówno w programie, jak i dokumentach. Poznasz opcje związane z profilowaniem i zarządzaniem kolorami w dokumentach, ponieważ opcje te są także dostępne właśnie z poziomu okna dialogowego Utwórz nowy dokument.

18. Interfejs. Corel X5. Część 2. Czas trwania 14:42


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W drugiej części poświęconej ogólnym zmianom w wersji X5 poznasz nowe narzędzie Eksport dla internetu.
Pomocne podczas optymalizacji elementów graficznych na potrzeby stron internetowych, choć nie tylko. Umożliwia precyzyjne dobranie wielu parametrów dla obrazków w formacie: PNG, GIF oraz JPG.
Ponadto przyjrzymy się nowym trybom widoku i narzędziu Złącz krzywe.

19. Interfejs. Corel X6. Część 1. Czas trwania 06:37


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Praca w wersji X6 została zreorganizowana. Dzięki rozbudowanym Właściwościom obiektów oraz stylom edycja jest teraz zdecydowanie wygodniejsza. Nie mniej informacje poruszone we wcześniejszych rozdziałach omawiających interfejs wersji X3, X4 czy też X5, są wciąż aktualne. W tym rozdziale przyjrzymy się mniejszym zmianom. Dla każdej poważniejszej nowości przygotowany został odrębny rozdział kursu.

Część zmian nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. To choćby obsługa najnowszych procesorów oraz praca w trybie 64 bitowym. Wprowadzona została także obsługa nowszych formatów np. Illustratora oraz Photoshopa. Corel obsługuje więc już ponad 100 różnych formatów plików, nie tylko graficznych.

20. Interfejs. Corel X6. Część 2. Czas trwania 06:57


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W drugiej części poświęconej nowościom wersji X6 skupimy się na górnym menu. Przejrzymy wszystkie pozycje i zwrócimy uwagę na te narzędzia i polecenie, które albo zostały usprawnione, albo pojawiły się w Corelu po raz pierwszy. Od nowości w menu Plik, po nowe dokowane okna w menu Okno.

21. Narzędzie Powiększenie. Czas trwania 07:01


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Sprawne posługiwanie się narzędziem Powiększenie to jeden z sekretów wydajnej pracy. W tej lekcji omówimy wszystkie sposoby i opcje powiększania oraz pomniejszania widoku, dostępne zarówno z poziomu paska właściwości, jak i dzięki skrótom klawiaturowym. Od najprostszych np. zaznaczanie markizą czy też pomniejszanie z wykorzystaniem klawisza F3, aż po polecenie Powiększ jednorazowo.
Na koniec zobaczymy, czym jest Nawigator.

22. Dłoń. Menedżer widoków. Czas trwania 06:04


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Narzędzie Dłoń służy do przewijania okna rysunku. Zobaczysz, jak posługiwać się tym narzędziem. Przyjrzymy się również konfiguracji.
Jednak większą część rozdziału zajmie nam omówienie Menedżera widoków; do czego służy i jak się nim posługiwać.
Zobacz ten rozdział już teraz

23. Zaznaczanie. Wskaźnik. Czas trwania 12:34


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Wskaźnik to narzędzie, którym podczas pracy z Corelem posługujemy się najczęściej. W tej lekcji wszystko o Wskaźniku oraz wszystko o zaznaczaniu obiektów, bo jedno z głównych zadań Wskaźnika to zaznaczanie, czyli wskazywanie obiektów.
Zaznaczanie obiektów za pomocą markizy, klawisze pomocne podczas zaznaczania np. klawisz Shift, który pozwoli dodawać lub odejmować obiekty od zaznaczenia.

Stos obiektów w Menadżerze obiektów. Ponadto zaznaczanie obiektu w grupie.
Na koniec narzędzia służące do automatycznego wyszukiwania i zaznaczania obiektów Znajdź obiekty i korzystanie z kreatora wyszukiwania.

24. Narzędzie Prostokąt. Czas trwania 19:08


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Przechodzimy do utworzenia naszych pierwszych obiektów. Do najbardziej podstawowych należy Prostokąt.
Sposoby tworzenia wraz z opcjami. Np. klawisz Ctrl pomoże nam utworzyć kwadrat.
Definiowanie i zmiana rozmiarów tworzonych obiektów, a także ich precyzyjne położenie oraz odbijanie lustrzane. Z narzędziem Prostokąt związana jest opcja zaokrąglania jego narożników. Omówimy ten temat dokładnie, gdyż aby poprawnie zaokrąglić narożniki, musimy przestrzegać kilku zasad.
W dalszej części będzie poświęcona przekształcaniu obiektów w krzywe; zarówno obiektów zwykłych, jak i tekstowych.
Na koniec zobaczymy, jakie udogodnienia znajdziemy w menu kontekstowym dostępnym pod prawym klawiszem myszy.
Zobacz ten rozdział już teraz

25. Pozostałe narzędzia. Czas trwania 04:55


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Pozostałe narzędzia służące do tworzenia obiektów podstawowych pracują na podobnych zasadach jak narzędzie Prostokąt.
Omówimy:
– Prostokąt z trzech punktów.
– Elipsa, a także Elipsa z trzech punktów wraz z opcjami, czyli tworzenie Wycinków oraz Łuków
.

26. Paleta Obiekt. Czas trwania 07:30


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Na palecie Obiekt znajdują się kolejne narzędzia pomocne przy tworzeniu obiektów podstawowych. Są to:
– Wielokąt.
– Gwiazda.
– Gwiazda złożona.
– Papier kratkowany.
– Spirala.

W tym rozdziale omówimy wszystkie. Zobaczymy, czym różnią się Gwiazdy proste od złożonych, a także Spirale o stałym skoku od Spiral logarytmicznych.

27. Paleta Kształt dokładny. Czas trwania 04:29


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Na palecie Kształt dokładny znajdziesz następny zestaw narzędzi pomocnych przy tworzeniu obiektów podstawowych. Są to:
– Kształty podstawowe.
– Kształty strzałek.
– Kształty schematów blokowych.
– Kształty transparentów.
– Kształty objaśnień.

Omówimy każde nich. Zobaczymy, jakie zasady obowiązują przy tworzeniu tego rodzaju obiektów. Zajrzymy do bibliotek kształtów, a także przyjrzymy się, czym są glify i w jaki sposób można dzięki nim modyfikować obiekty.

28. Inteligentne rysowanie. Czas trwania 08:19


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
To ostatni rozdział poświęcony obiektom podstawowym. Na początek przyjrzymy się tworzeniu linii prostych.
Jednak główny temat tego rozdziału, to narzędzie Inteligentne rysowanie. Narzędzie znajdziemy na palecie Inteligentne narzędzia. Służy do rozpoznawania kształtów. Zobaczymy, jak pracować z tym narzędziem, a także pomówimy o konfiguracji, na którą składają się poziomy rozpoznawania i wygładzania kształtów.

29. Zmiana położenia. Czas trwania 06:58


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Zmiana położenia obiektu to jedna z podstawowych i najczęściej wykonywanych operacji. Poznasz sposoby na zmianę położenia: od najprostszych, czyli przenoszenie z wykorzystaniem lewego klawisza myszy, po korzystanie z podsuwania oraz mikropodsuwania.

30. Transformacje. Dokowane okno. Czas trwania 11:46


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Wskaźnik to narzędzie, którym podczas pracy z Corelem posługujemy się najczęściej. W tej lekcji wszystko o Wskaźniku oraz wszystko o zaznaczaniu obiektów, bo jedno z głównych zadań Wskaźnika to zaznaczanie, czyli wskazywanie obiektów.
Zaznaczanie obiektów za pomocą markizy, klawisze pomocne podczas zaznaczania np. klawisz Shift, który pozwoli dodawać lub odejmować obiekty od zaznaczenia.
Stos obiektów w Menadżerze obiektów. Ponadto zaznaczanie obiektu w grupie.
Na koniec narzędzia służące do automatycznego wyszukiwania i zaznaczania obiektów: Znajdź obiekty i korzystanie z kreatora wyszukiwania.

31. Pipeta, Swobodna transformacja. Czas trwania 06:37


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kontynuujemy temat transformacji obiektów. Zobaczymy, jak przenosić obiekty pomiędzy stronami w dokumencie wielostronicowym, ale przede wszystkim przyjrzymy się dwóm świetnym narzędziom: Pipeta oraz Swobodna transformacja.
Narzędzie Pipeta zazwyczaj kojarzone jest z kolorem, jednak Pipeta w Corelu potrafi znacznie więcej. Jaki to ma związek z transformacją? O tym w niniejszym rozdziale.
Drugie narzędzie to Swobodna transformacja. Skupia w sobie wszystkie narzędzia do transformacji. Omówimy dostępne opcje.

32. Duplikowanie obiektów. Podstawy. Czas trwania 08:08


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W następnych kilku lekcjach omówimy wszystkie sposoby na wykonanie duplikatu obiektu. Zaczniemy jak zwykle od najprostszych: Kopiuj, Wklej, czyli polecenia związane z obsługą systemowego schowka.
Kolejne to Wklej specjalnie. Zobaczymy, jak osadzić w Corelu obrazek połączony z inną aplikacją. Ten mechanizm nosi nazwę OLE.
Ponadto omówimy Duplikowanie oraz pozostałe metody kopiowania np. z wykorzystaniem spacji czy też prawego klawisza.
Przyjrzymy się także bliżej kopiowaniu z wykorzystaniem menu kontekstowego oraz narzędziu Kopiuj właściwości z...

33. Duplikowanie obiektów. Klonowanie. Czas trwania 02:30


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejny sposób na wykonanie duplikatu obiektu to Klonowanie. W tym rozdziale wszystko o klonowaniu, a film możesz obejrzeć już teraz.
Zobacz ten rozdział już teraz

34. Duplikowanie obiektów. Symbole. Czas trwania 04:39


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kontynuujemy temat duplikowania. Kolejny sposób na wykonanie kopii obiektu to utworzenie Symbolu.
W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej właśnie Symbolom; czym różnią się od Klonów?
Tworzenie, edycja, a także korzystanie z Menedżera symboli.

35. Duplikowanie obiektów. Zrób krok i powtórz. Czas trwania 02:55


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Pora na ostatnie narzędzie do duplikowania obiektów. To Zrób krok i powtórz. Dzięki niemu wykonasz określoną liczbę kopii. Dodatkowo zdefiniujesz odległości pomiędzy zduplikowanymi obiektami oraz kierunek samego duplikowania.

36. Zarządzanie stosem obiektów. Czas trwania 04:49


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Tworzone w Corelu obiekty układane są w stos. Zarządzanie obiektami to istotny aspekt pracy z programem.
W następnych kilku lekcjach przyjrzymy się bliżej temu tematowi.
Omówimy polecenia z kategorii Kolejność: przesuwanie na wierzch warstwy oraz strony, przesuwanie obiektu przed lub za inny obiekt. Skorzystamy również z niezastąpionego Menedżera obiektów.

37. Grupowanie obiektów. Czas trwania 05:10


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kontynuujemy temat grupowania. W tym rozdziale omówimy tworzenie, a także rozdzielanie grup. Przyjrzymy się, czym są grupy zagnieżdżone.
Edycja oraz zaznaczanie obiektów w grupie.
Tworzenie grup z wykorzystaniem Menedżera obiektów.

38. Wyrównywanie i rozkład. Czas trwania 13:41


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Obiekty możemy wyrównywać względem siebie. Ponadto wyrównywać możemy również względem krawędzi lub środka strony. Właśnie do tego służą polecenia z rodziny Wyrównanie i rozkład. Omówimy wszystkie. Wyrównywanie zwykłych obiektów, wyrównywanie obiektów tekstowych oraz wyrównywanie względem siatki.
Omówimy zasady rządzące wyrównywaniem i rozkładem np. kolejność zaznaczania czy też znaczenie położenie obiektu w stosie obiektów.

39. Wyrównywanie i rozkład. CorelDRAW X6. Czas trwania 08:52


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Po zainstalowaniu pierwszej aktualizacji do Corela X6 (wcześniej aktualizacje określane były jako Service Pack) dostaniemy do dyspozycji nowe okno dokowane. To okno Wyrównanie i rozkład.
Nowe okno pozwala na wygodniejszą pracę właśnie podczas wyrównywania i rozmieszczania obiektów. Zawiera opcje znane z wcześniejszych wersji Corela, ale także sporo nowych narzędzi np. wyrównywanie względem punktu odniesienia.

40. Tworzenie obiektów złożonych. Kształtowanie. Czas trwania 10:27


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Przechodzimy do bardziej skomplikowanych kształtów. Obiekty złożone tworzymy np. poprzez łączenie obiektów prostych: spawanie, przycinanie oraz część wspólna, to niektóre z technik.
W tym rozdziale omówimy wszystkie narzędzia dostępne zarówno na pasku właściwości, jak i z poziomu dokowanego okna Kształt.
Powiemy sobie również, czym są obiekty docelowe oraz źródłowe.
Ponadto przyjrzymy się narzędziu Połącz i porozmawiamy o łączeniu oraz rozłączaniu obiektów, a także o różnicach pomiędzy spawaniem a łączeniem.

41. Tworzenie obiektów złożonych. Połącz. Inteligentne wypełnienie. Czas trwania 04:11


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejne narzędzia pomocne przy tworzeniu obiektów złożonych to Połącz oraz Inteligentne wypełnienie.
Choć narzędzie Połącz może być wykorzystywane do łączenia obiektów, to jednak służy przede wszystkim do łączenia bloków tekstu.
Inteligentne wypełnienie wydaje się z pozoru nie mieć nic wspólnego z omawianym tematem, jednakże to świetne narzędzie do tworzenia nowych kształtów. Jak działa? O tym w niniejszym rozdziale.

42. Kadrowanie. Czas trwania 02:40


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W tym rozdziale wszystko o Kadrowaniu i opcjach z nim związanych. Jest to narzędzie praktyczne i proste w działaniu.
Zobacz ten rozdział już teraz

43. Nóż. Czas trwania 05:39


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Narzędzie Nóż służy, jak sama nazwa wskazuje, do przecinania obiektów. W tym rozdziale poznasz wszystkie sposoby cięcia, a jest ich całkiem sporo np. cięcie z wykorzystaniem klawisza Shift.
Z narzędziem Nóż związany jest również zestaw opcji np. zamykanie ścieżek po przycinaniu.

44. Gumka. Segmenty wirtualne. Czas trwania 05:08


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejne narzędzia z palety Narzędzia kadrowania to Gumka oraz Usuwanie segmentów wirtualnych.
Gumka służy do wymazywania fragmentu obiektu. Przyjrzymy się sposobom na usuwanie części obiektu. Jak zwykle omówimy dostępne opcje.
Ostatnie narzędzie to Usuwanie segmentów wirtualnych. Segment to linia lub krzywa pomiędzy węzłami w obiekcie złożonym z krzywych.

45. Narzędzie Kształt. Część 1. Czas trwania 14:21


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Jedno z najważniejszych narzędzi w Corelu to narzędzie Kształt.
Jego podstawowym zadaniem jest praca z węzłami i segmentami, a więc to z jego pomocą tworzymy najbardziej złożone kształty.
Z narzędziem Kształt związana jest pokaźna ilość opcji; omówimy dokładnie każdą z nich. Na początek jednak zapoznamy się z przekształcaniem obiektów w krzywe.
Omawianie narzędzia Kształt rozpoczniemy od przyjrzenia się sposobom zaznaczania węzłów i segmentów np. korzystając z zaznaczenia Prostokątnego i Swobodnego. Następnie przejdziemy do dodawania i usuwania węzłów oraz łączenia i rozłączania segmentów linii. Ponadto poruszymy temat przekształcania segmentów w proste lub krzywe, a także o różnicach pomiędzy nimi.

46. Narzędzie Kształt. Część 2. Czas trwania 21:00


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Drugą część materiału poświęconego narzędziu Kształt rozpoczniemy od omówienia typów węzłów. W Corelu mamy do dyspozycji trzy, a w zasadzie cztery, typy węzłów. Są to: węzeł ostry, gładki, symetryczny, a także węzeł prosty. Omówimy wszystkie; czym się charakteryzują i czym różnią miedzy sobą.
Z węzłami związane są uchwyty sterujące. Powiemy sobie także o nich.
Dalsza część rozdziału to łączenie ścieżek, również z wykorzystaniem narzędzia Zamknij ścieżkę.
Ponadto: wydobywanie ścieżek, manipulowanie węzłami oraz wyrównywanie węzłów. Na koniec przyjrzymy się narzędziu Redukcja węzłów.

47. Pędzel rozmazujący. Czas trwania 05:55


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Pędzel rozmazujący to corelowski odpowiednik bitmapowego narzędzia, które w większości programów do pracy ze zdjęciami nosi nazwę Smużenie.
Pędzel rozmazujący umożliwia zniekształcenie obiektu poprzez przeciąganie konturu.
Zobaczymy narzędzie w akcji, a także omówimy wszystkie opcje z nim związane.

48. Pędzel chropowaty. Czas trwania 04:40


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Pędzel chropowaty służy do dodawania postrzępionych, nierównych krawędzi.
W tym rozdziale zobaczymy, jak korzystać z Pędzla chropowatego.
Przyjrzymy się również wszystkim opcjom związanym z tym narzędziem.
Zobacz ten rozdział już teraz

49. Narzędzie Smużenie. CorelDRAW X6. Czas trwania 07:14


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
CorelDRAW w wersji X6 wzbogacony został o cztery nowe narzędzia. Wszystkie znajdziesz na palecie Edycja kształtu.
To narzędzia: Smużenie, Ślimak oraz Przyciągaj i Odpychaj. Nowoczesne, proste i bardzo wygodne w użyciu. Ponadto posiadają pewne (nowe w przypadku Corela) cechy wspólne, o których także powiemy.
Pierwsze z nowych narzędzi to Smużenie. Pozwala kształtować obiekt, poprzez przeciąganie jego konturu. Przyjrzymy się narzędziu w działaniu i omówimy wszystkie opcje z nim związane.
Zobacz ten rozdział już teraz

50. Narzędzie Ślimak. CorelDRAW X6. Czas trwania 05:24


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejne nowe narzędzie wersji X6 to narzędzie Ślimak.
Pozwala zawijać obiekty, tworząc efekt przypominający właśnie charakterystyczne dla muszli prawdziwego ślimaka skręty.
Możemy kontrolować promień, szybkość i kierunek efektu ślimaka.

51. Narzędzia Przyciągaj i Odpychaj. CorelDRAW X6. Czas trwania 04:30


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Ostatnie dwa nowe narzędzia Corela X6 omówimy w jednym rozdziale, ponieważ ich działanie jest zbliżone.
To narzędzie Przyciągaj i narzędzie Odpychaj. Oba znajdują się na palecie Edycja Kształtu.
Zgodnie z nazwami kształtują krzywe poprzez przyciąganie lub odpychanie węzłów od innych węzłów znajdujących się w pobliżu.

52. Kontur. Czas trwania 20:14


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kontur to linia wyznaczająca kształt obiektu. Z konturem związana jest pokaźna ilość opcji. Od szerokości i koloru konturu, poprzez styl, aż do kontroli zachowania konturu podczas skalowania obiektu. Centrum sterowania konturem, skupiającym prawie wszystkie opcje z nim związane, jest okno dialogowe Pióro konturu. Klawisz F12.

W tym rozdziale omówimy wszystkie opcje związane z konturem:
– Kolor konturu i szerokość.
– Styl konturu, również z wykorzystaniem narzędzia Edytuj styl linii.
– Definiowanie narożników oraz zakończeń linii konturu.
– Definiowanie strzałek konturu również z wykorzystaniem edytora.

53. Rysunek odręczny. Czas trwania 07:23


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W następnych kilku rozdziałach poznasz narzędzia znajdujące się na palecie Krzywa. Służą do odręcznego rysowania linii.
Linia to ścieżka między dwoma punktami.
Pierwsze z narzędzi to Rysunek odręczny. Bardzo przypomina tradycyjne narzędzia do rysowania; łączy prostotę i funkcjonalność.
Omówimy tworzenie linii dowolnych oraz prostych odcinków.
– Rysowanie ścieżek otwartych oraz zamkniętych.
– Wygładzanie krzywych odręcznych.
– Usuwanie linii z wykorzystaniem narzędzia Rysunek odręczny.

54. Krzywa (Krzywe) Béziera. Czas trwania 03:43


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Krzywe Béziera to narzędzie, które znajdziemy w prawie każdym programie do grafiki, nie tylko wektorowej.
Krzywe Béziera również służą do rysowania linii, jednak kształt linii zależy od sposobu nachylenia węzłów.
Krzywe Béziera pozwalają tworzyć zarówno linie proste, jak i płynne kształty.

55. Środki artystyczne. Część 1. Czas trwania 09:03


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejne trzy rozdziały poświęcimy Środkom artystycznym. Narzędzie Środki artystyczne pozwala tworzyć linie wzbogacone dodatkowymi efektami.
Środki artystyczne mogą pracować w kilku różnych trybach:
– Wzorzec.
– Pędzel.
– Rozpylacz.
– Kaligrafia.
– Nacisk.
W tym rozdziale omówimy specyficzny charakter Środków artystycznych i przyjrzymy się trybom Wzorzec oraz Pędzel. Zobaczymy też, jak tworzyć własne pociągnięcia.

56. Środki artystyczne. Część 2. Czas trwania 14:41


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kontynuujemy omawianie narzędzia Środki artystyczne. Kolejny i najbardziej złożony tryb, to Rozpylacz.
W trybie Rozpylacza możemy tworzyć linie, na które nakładane są powtarzające się w określonym układzie obiekty.
Przyjrzymy się pokaźnej liczbie opcji związanej z Rozpylaczem. Zwrócimy szczególną uwagę na funkcjonowanie listy rozpylacza, zobaczymy także, jak tworzyć własne listy.

57. Środki artystyczne. Część 3. Czas trwania 03:12


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Ten rozdział, to trzecia, ostatnia część poświęcona Środkom artystycznym. Do omówienia pozostały nam dwa tryby: Kaligrafia oraz Nacisk.

58. Pisak. Czas trwania 05:19


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejne narzędzie to Pisak.
Pisak pracuje w sposób zbliżony do krzywych Béziera. Linie tworzymy poprzez dodawanie kolejnych segmentów. Możemy swobodnie definiować kształt każdego segmentu.
To jedno z najwygodniejszych narzędzi do rysowania, przede wszystkim ze względu na łatwość dodawania i usuwania węzłów.

59. Łamana. Krzywa z 3 punktów. Czas trwania 03:06


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Następne dwa narzędzia na palecie Krzywa to Łamana oraz Krzywa z 3 punktów.
Narzędzie Łamana również służy do tworzenia linii. To znakomite połączenie narzędzia do rysowania linii prostych, z narzędziem Rysunek odręczny.

Natomiast Krzywa z 3 punktów pozwala tworzyć precyzyjne łuki.

60. Interakcyjny łącznik. Wymiary. Czas trwania 10:58


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Ostatnie dwa narzędzia na palecie Krzywa to Łącznik oraz Wymiary.
Łącznik służy do tworzenia linii relacji pomiędzy obiektami. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje łączników: Łącznik kątowy oraz Łącznik prosty.
Ostatnie narzędzie to Wymiary. Służy do wymiarowania obiektów, czyli do zaznaczania wielkości obiektów, a także odległości między obiektami. To specjalistyczne narzędzie, ale jeśli już zajdzie potrzeba, by z niego skorzystać, to znajdziemy tutaj pokaźny zestaw opcji związanych z wymiarowaniem obiektów.
Narzędzie może pracować w jednym z sześciu trybów: Wymiary automatyczne, pionowe, poziome, ukośne, tryb objaśnień oraz Wymiary kątowe.

61. Narzędzie Tabela. Corel X4. Czas trwania 13:15


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Narzędzie Tabela to jedyne nowe narzędzie, które pojawiło się w wersji X4. Tabela służy przede wszystkim do porządkowania elementów projektu, a najlepiej współpracuje z tekstem.
To narzędzie intuicyjne i proste w obsłudze, choć z drugiej strony bogate w opcje. Dzięki nim utworzymy dowolną tabelę, która posłuży nam do uporządkowania danych lub do utworzenia szkieletu dokumentu czy też strony internetowej.
W tabeli, utworzonej dzięki narzędziu Tabela, możemy umieszczać nie tylko tekst, ale także obiekty wektorowe oraz zdjęcia.

62. Przybornik — nowości od wersji X5 Czas trwania 13:26


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Przybornik w wersji X5 został przebudowany. Osobne miejsca zajęły narzędzia Wymiar oraz Łącznik, wcześniej zgrupowane wraz z innymi narzędziami na palecie Krzywa.
W tym rozdziale poznasz wszystkie drobne usprawnienia i nowe funkcje Przybornika w wersji X5.

63. Linia z 2 punktów. Corel od wersji X5. Czas trwania 05:17


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
W Corelu X5 znalazły się dwa nowe narzędzia, których nie znajdziemy we wcześniejszych wersjach programu. Pierwsze z nich to Linia z 2 punktów.
To proste, funkcjonalne narzędzie służące do tworzenia linii prostych, prostopadłych i stycznych. Poznasz wszystkie opcje.

64. Linia b-sklejana. Corel X5. Czas trwania 06:43


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Drugie nowe narzędzie w CorelDRAW X5 to Linia b-sklejana.
Krzywe b-sklejane wyznaczane są przez ciąg punktów kontrolnych. Każdy punkt kontrolny wpływa na kształt linii, które są płynne i gładkie, dlatego nadają się do tworzenia wszelkich form organicznych. Omówimy wszystkie opcje, w tym różnice pomiędzy punktami pływającymi a zamocowanymi.

65. Efekty. Faza. Czas trwania 09:42


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Zestaw narzędzi i poleceń zgrupowanych na Pasku menu pod nazwą Efekty w większości omówiliśmy we wcześniejszych rozdziałach. Pora poznać pozostałe pięć narzędzi: Faza, Soczewka, Dodaj perspektywę, Szybkie kadrowanie oraz Przejście.
Dodatkowo omówimy jeszcze jedno narzędzie, które, co prawda, bardziej ma związek z kształtowaniem obiektów, ale też służy do tworzenia konkretnego efektu. Narzędzie, troszkę ukryte, znajdziemy w menu Okno>Okna dokowane>Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie.

Pierwsze z narzędzi to Faza. Faza symuluje efekt ściętej krawędzi, dzięki czemu obiekt nabiera głębi.
Ten rozdział porusza wszystkie opcje dostępne dzięki dokowanemu oknu Faza: Głębokość fazy, kolor i oświetlenie

66. Efekty. Soczewka. Czas trwania 14:51


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejny efekt, a w zasadzie grupa jedenastu efektów, to Soczewka. Alt+F3. Do dyspozycji mamy okno dokujące, w którym znajdziemy wszystkie opcje związane z narzędziem. Jak już wspomnieliśmy, do dyspozycji mamy jedenaście typów soczewek. Już na pierwszy rzut oka przypominają tryby scalania. I to dobre skojarzenie, choć soczewki oferują troszkę więcej.
W tym rozdziale omówimy wszystkie jedenaście trybów pracy Soczewki wraz z opcjami.

67. Efekty. Szybkie kadrowanie. Czas trwania 10:29


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejne narzędzie z grupy efektów to Szybkie kadrowanie. Menu Efekty>Szybkie kadrowanie.
Kadrowanie polega na umieszczeniu jednego obiektu w innym obiekcie lub w grupie obiektów.

68. Efekty. Szybkie kadrowanie. CorelDRAW X6. Czas trwania 12:48


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
CorelDRAW X6 to mnóstwo zmian, jeśli chodzi o tworzenie układów stron tzw. layautów. To struktura dokumentu np. foldera reklamowego zdefiniowana przez elementy pomocnicze, które w kolejnym etapie wypełniane są właściwą treścią np. tekstem czy też zdjęciami.
Takim elementem pomocniczym przy tworzeniu układów mogą być ramki. Z ramkami natomiast związane są nowe możliwości narzędzia Szybkie kadrowanie. Narzędzie to, obecne w CorelDRAW od wielu wersji, zyskało teraz zupełnie nową funkcjonalność. Zostało mocno rozbudowane. Przypomnimy więc opcje znane z wcześniejszych wersji, zobaczymy, jak korzystać z nowości, czyli np. z pływającego paska narzędzi i oczywiście omówimy wszystkie nowe polecenia.

69. Efekty. Perspektywa. Czas trwania 05:33


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejne narzędzie umożliwi nam deformowanie obiektów w taki sposób, by symulować ich położenie w przestrzeni.
Menu Efekty>Dodaj perspektywę.
Perspektywa polega na skracaniu dwóch boków obiektu. Pozwala to uzyskać wrażenie głębi i odległości. Corel umożliwia tworzenie dwóch rodzajów perspektyw.

70. Efekty. Przejście. Czas trwania 08:25


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Kolejny efekt to Przejście. Menu Efekty>Przejście.
Corel wyposażony jest w narzędzia wspomagające projektowanie stron internetowych. Przejście jest jednym z nich. Pozwala utworzyć efekt typu rollover spotykany na stronach www, czyli efekt obrazka zmieniającego się po najechaniu na niego kursorem.

71. Wyokrąglenie, Wyżłobienie, Ścięcie. Czas trwania 04:06


CorelDRAW. Wnikliwie od podstaw. Część 1
Do dyspozycji mamy jeszcze jedno troszkę nietypowe narzędzie. Nietypowe, ponieważ niezwiązane z efektami. Nietypowa jest również jego nazwa: Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie. Okno>Okna dokowane>Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie.
Narzędzie jest proste w użyciu, a widać to choćby po dostępnych opcjach.
Jego zastosowanie jest adekwatne do nazwy. Kształtuje obiekty poprzez wyokrąglanie, żłobienie i ścinanie narożników.


KURS CorelDRAW. WNIKLIWIE OD PODSTAW.

CZĘŚĆ 1

Kurs wideo CorelDRAW. WNIKLIWIE OD PODSTAW. Część 1
GŁÓWNE ZALETY KURSU:
» NAJOBSZERNIEJSZY KURS CORELA W POLSCE.
» OBIE CZĘŚCI TO 128 FILMÓW I 23 GODZINY WIDEO.
» POZNASZ WSZYSTKIE NARZĘDZIA CORELA.
» OWOC PRAWIE 20 LAT PRACY Z CORELEM.
» KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH.

Kurs wycofany ze sprzedaży