ROZPOCZNIJ KURS DESIGNERA

Grafoteka.pl

Podstawy obsługi CorelDRAW.

VIDEO TUTORIAL CorelDRAW
ZAOKRĄGLANIE NAROŻNIKÓW


Grafika wektorowa. Podstawy obsługi CorelDRAW.

Zaokrąglanie ostrych narożników obiektów wymaga w CorelDRAW dodatkowej edycji. Jedynie narzędzie Prostokąt wyposażone jest w dodatkowe opcje, które pozwalają kontrolować promień każdego z narożników.
Niekiedy zachodzi jednak konieczność, aby zamiast ostrych narożników utworzyć nieco płynniejsze kształty.
W takiej sytuacji z pomocą mogą nam przyjść narzędzia Corela.
W tym filmie zobaczymy, jak wykorzystać do zaokrąglania narożników dwa z nich: Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie oraz Złącz krzywe (dostępne w CorelDRAW od wersji X5).

Poruszone w filmie zagadnienia:
— Podstawy wektorowego rysunku.
— Edycja obiektów wektorowych.

ZOBACZ TAKŻE: Zobacz wszystkie filmy do nauki CorelDRAW Affinity Designer. Co warto wiedzieć na początek? Affinity Designer. Filmy instruktażowe dla początkujących Affinity Designer. Tłumaczenie poleceń na język polski Affinity Designer. TIPS&TRICKS