Zobacz szczegóły kursu

Grafoteka.pl

Podstawy CorelDRAW. Grafika komputerowa, wektorowa. Nauka Corela CorelDRAW TIPS&TRICKS. KRÓTKIE PORADY WIDEO


CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Aktualizacje X5

CorelDRAW może, łącząc się z Internetem, okresowo sprawdzać, czy dostępne są uaktualnienia do programu.
Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz z menu Pomoc polecenie Aktualizacje.
Aby zarządzać aktualizacjami, należy wybrać Ekran powitalny>Aktualizacje>Ustawienia. Teraz możemy zdecydować, w jaki sposób korzystać z aktualizacji.
Aktualizacje w razie potrzeby również bez problemu wyłączymy.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Tryby widoku (od wersji X5)

Jeżeli przy definiowaniu nowego dokumentu jako jednostki miary wybierzemy piksele, ale w którymś momencie pracy zmienimy tryb widoku z piksele na inny np. na dokładny, importowane zdjęcia będą wczytywane niezgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Przed zaimportowaniem zdjęć do CorelDRAW zmień tryb widoku na Piksele.
Warto odpowiednio dobrać Rozdzielczość odwzorowania podczas definiowania właściwości nowego dokumentu.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Obszar roboczy

Klikając prawym klawiszem w pobliżu krawędzi wyznaczającej obszar strony rysunku, uzyskamy dostęp do menu, dzięki któremu będziemy mogli wygodnie zarządzać właśnie stronami dokumentu.
Zupełnie inny zestaw poleceń znajdziemy w menu kontekstowym uruchomionym w ten sam sposób, ale na pozostałym obszarze, czyli w oknie rysunku.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Wyczyść transformacje

CorelDRAW pamięta oryginalny, pierwotny kształt obiektu, który nawet po poddaniu transformacjom można przywrócić, wybierając z menu Rozmieść polecenie Wyczyść transformacje.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z dokumentami wielostronicowymi

Aby wygodnie przyjrzeć się miniaturom wszystkich stron w dokumencie wielostronicowym, wybierz polecenie Widok>Widok sortowania stron.
Aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania stron, należy kliknąć dwukrotnie na wybranej stronie lub wyłączyć Widok sortowania stron na pasku właściwości.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z tekstem. Rozmiar fonta

Skrót klawiszowy Ctrl Shift P umożliwia wybranie rozmiaru czcionki w ciekawy sposób. W pobliżu kursora narzędzia Tekst wyświetlone zostanie pole Rozmiar czcionki.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z węzłami

Dużym ułatwieniem podczas rysowania może być uaktywnienie trybu śledzenia węzłów. Opcje>Obszar roboczy>Ekran>Włącz tryb śledzenia węzłów. Teraz podczas tworzenia będziemy mogli korzystać z narzędzia Kształt, które uaktywni się automatycznie po najechaniu kursorem na dowolny węzeł.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z krzywymi

Jeśli na linii prostej z jednym węzłem dodamy drugi węzeł, a następnie usuniemy oba, to linia prosta zostanie automatycznie przekształcona w krzywą.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z kolorem

W subtelny sposób skorygujesz odcień koloru wypełnienia, przytrzymując klawisz Ctrl i klikając na wybranej próbce koloru, oczywiście na palecie.
W ten sposób można również mieszać kolory wypełnień tonalnych; wystarczy wcześniej zaznaczyć tzw. interakcyjny uchwyt wektora.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z obiektami. Tworzenie kopii

Jeżeli podczas transformowania obiektu, np. podczas obracania, czy skalowania, klikniemy prawym klawiszem, to utworzona zostanie KOPIA obiektu z nadaną transformacją.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Odświeżanie ekranu

Jeżeli zauważymy, że Corel wyświetla elementy, których nie powinno być (np. nadal widać usunięty przed chwilą obiekt), skorzystajmy z polecenia Okno>Odśwież okno — skrót klawiszowy Ctrl+W.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z dokumentami wielostronicowymi

Obiekt umieszczony poza stroną rysunku będzie dostępny dla wszystkich stron dokumentu. Jest to metoda duża szybsza niż tradycyjne kopiowanie i wklejanie, chyba że zależy nam na tym, aby obiekt został wklejony dokładnie w to samo miejsce, z którego został skopiowany z innej strony.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Polecenie powtórz

Edycja>Powtórz (skrót klawiszowy Ctrl+R). Polecenie to, a w szczególności skrót klawiszowy, niezwykle ułatwia pracę. Pozwala na ponowne wykonanie ostatnio wydanego polecenia.
Warto przeanalizować, dla jakich komend polecenie to jest dostępne. Np. nadawanie wypełnień, duplikowanie, grupowanie, czy też różnego rodzaju transformacje.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z powiększeniem

Podwójne kliknięcie narzędzia Powiększenie sprawi, że obraz zostanie dostosowany w taki sposób, aby wszystkie znajdujące się w projekcie obiekty, zajęły cały dostępny obszar.
Jest to odpowiednik polecenia Powiększ do wszystkich obiektów, które uruchamiane jest klawiszem F4.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu


« Poprzednia strona Następna strona »

ZOBACZ TAKŻE: Zobacz wszystkie filmy do nauki CorelDRAW Affinity Designer. Co warto wiedzieć na początek? Affinity Designer. Filmy instruktażowe dla początkujących Affinity Designer. Tłumaczenie poleceń na język polski Affinity Designer. TIPS&TRICKS