ROZPOCZNIJ KURS DESIGNERA

Grafoteka.pl

Podstawy CorelDRAW. Grafika komputerowa, wektorowa. Nauka Corela CorelDRAW TIPS&TRICKS. KRÓTKIE PORADY WIDEO


CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Automatyczne zapisywanie

Domyślnie Corel co 20 minut wykonuje kopię zapasową pliku, nad którym aktualnie pracujesz. Często oznacza to przymusową pauzę, ponieważ Corel przerywa nam pracę, by wykonać kopię. Ustawienia możemy zmienić w Opcjach. Opcje (Ctrl+J)>Obszar roboczy>Zapisywanie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Powiększanie

Polecenie Powiększ jednorazowo (skrót F2) zostało nieco ukryte; dostępne jest z poziomu Menedżera widoków. Polecenie to jest niezwykle praktyczne: klawisz F2 to dostęp do narzędzia Powiększenie, jednak po jego użyciu automatycznie wracamy do poprzedniego narzędzia.
Warto poćwiczyć i wyrobić sobie nawyk korzystania z klawisza F2. Nasza praca stanie się wydajniejsza.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Linijki

Domyślnie punkt zerowy linijek wskazuje na lewy dolny róg strony, ale punkt zerowy możemy samodzielnie ustalić w dowolnym miejscu. Wystarczy przytrzymać przycisk znajdujący się w miejscu przecięcia linijek i przeciągnąć.
Podwójne kliknięcie tego miejsca pozwoli nam powrócić do domyślnych ustawień punktu zerowego układu linijek.
Same linijki również możemy przemieszczać. W tym celu należy przeciągnąć wybraną linijkę, przytrzymując klawisz Shift.
Podwójne kliknięcie przesuniętej linijki (również ze wciśniętym klawiszem Shift) pozwoli na zakotwiczenie linijki w jej pierwotnym położeniu.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Pola numeryczne

W polach numerycznych możemy przeprowadzać działania matematyczne.
Jeżeli chcemy np. zwiększyć rozmiar dokumentu o 6 mm, wystarczy do wyświetlonych w polu wartości dopisać +6 i zatwierdzić klawiszem Enter.
Do dyspozycji mamy dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*) i dzielenie (/).

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Kóło myszy

Jeżeli chodzi o pracę z kółkiem myszy, to mamy dwie opcje do dyspozycji. Domyślnie kółko służy do powiększania widoku, jednak wymaga to pewnego przyzwyczajenia, ponieważ istotną rolę odgrywa tutaj położenie kursora. Drugi sposób pracy to po prostu przewijanie ekranu.
Wyboru trybu pracy kółka dokonamy w Opcjach.
Opcje (Ctrl+J)>Obszar roboczy>Wyświetlanie>Kółko myszy.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Drukowanie

Widok>Pokaż>Obszar drukowany. Corel pobierze informacje o naszej domyślnej drukarce i wyświetli marginesy wyznaczające obszar zadruku. Pomoże nam to rozmieszczać elementy projektu tak, aby wszystkie zmieściły się wydruku.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu


« Poprzednia strona

ZOBACZ TAKŻE: Zobacz wszystkie filmy do nauki CorelDRAW Affinity Designer. Co warto wiedzieć na początek? Affinity Designer. Filmy instruktażowe dla początkujących Affinity Designer. Tłumaczenie poleceń na język polski Affinity Designer. TIPS&TRICKS