Zobacz szczegóły kursu

Grafoteka.pl

Podstawy CorelDRAW. Grafika komputerowa, wektorowa. Nauka Corela CorelDRAW TIPS&TRICKS. KRÓTKIE PORADY WIDEO


CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Dopasuj tekst do ścieżki

Umieszczając kursor narzędzia Tekst nad ścieżką, domyślny wskaźnik zmienia się na wskaźnik Dopasuj tekst do ścieżki. Oznacza to, że teraz można wstawiać tekst bezpośrednio wzdłuż ścieżki. Jednak nie tylko tekst. Na ścieżce można umieszczać także obiekty skopiowane do schowka, korzystając ze skrótu Ctrl+V lub wybierając polecenie Edycja>Wklej.
Warto zwrócić też uwagę na zależność pomiędzy rozmiarem czcionki a rozmiarem wklejanego obiektu.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Dokowane okno Kolor

Ostatnia ikona na wysuwanej palecie Wypełnienie uruchamia dokowane okno Kolor. Okno to jest bardzo pomocne podczas pracy właśnie z kolorem. W szybki sposób nadamy lub zmodyfikujemy zarówno kolor wypełnienia obiektu, jak i konturu.
Do dyspozycji mamy suwaki, przeglądarkę oraz palety kolorów.
Ponadto możemy pracować na dwa sposoby: najpierw wybrać kolor, a następnie go zaaplikować lub modyfikować kolor na bieżąco.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Barwa-Nasycenie-Jasność

W menu Efekty>Dopasowanie znajdziemy narzędzie Barwa-Nasycenie-Jasność. Narzędzie to pozwoli nam modyfikować kolor obiektu i konturu. Najważniejszy jest jednak fakt, że możemy modyfikować grupy obiektów (a także zaznaczone obiekty); ponadto możemy pracować z obiektami z nadanym wypełnieniem tonalnym.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Wybieranie kolorów

Jeśli przytrzymasz przez chwilę lewy klawisz nad wybranym kolorem w palecie, uzyskasz dostęp do zestawu odcieni danego koloru. Teraz wystarczy wybrać kolor wypełnienia lewym klawiszem lub kolor konturu — prawym.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z krzywymi

Domyślnie, jeśli podczas rysowania nie zamkniemy ścieżki, nie będziemy mogli nadać obiektowi wypełnienia.
Aby móc wypełnić np. kolorem otwartą ścieżkę, zaznaczmy opcję Narzędzia>Opcje>Ogólne>Wypełniaj krzywe otwarte.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Wyrównywanie obiektów

Korzystanie ze skrótów klawiszowych znacząco podnosi wydajność naszej pracy. Oto kilka kombinacji klawiszy przydatnych podczas wyrównywania obiektów:
T (Top) Wyrównanie obiektów względem ich górnej krawędzi.
R (Right) Wyrównanie do prawej.
L (Left) Wyrównanie do lewej.
B (Bottom) Wyrównanie do dołu.
E Wyrównanie środków w poziomie.
C Wyrównanie środków w pionie.
P Wyrównanie środków do strony.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Dostosowywanie interfejsu

Corel może być prawdziwym wzorem, jeśli chodzi o opcje personalizowania interfejsu. Możemy m.in. zmodyfikować lub nadać własne klawisze skrótów, a nawet zaprojektować wygląd ikon. Narzędzia>Dostosowywanie>Polecenia. I znajdziemy tutaj dwie karty: Klawisze skrótów oraz Wygląd. W tym drugim przypadku możemy zmodyfikować wygląd ikon programu, korzystając z prostego edytora, wybierając jedną z dostępnych ikon lub wczytując własny, wcześniej przygotowany obrazek.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z tekstem

Jeżeli pracujemy z większą ilością tekstu i dbamy o jego estetykę, często będziemy musieli regulować odstępy miedzy wierszami.
Wystarczy wskazać obiekt tekstowy i wybrać polecenie Tekst>Formatowanie akapitu. Teraz Odstępy>Wiersz i możemy zwiększyć lub zmniejszyć odstępy między wierszami np. podając wartość w procentach.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Zmiana koloru tła strony

Domyślnie dokument w Corelu pozbawiony jest tła, a dokładniej mówiąc mamy do dyspozycji białe, jednolite tło. Aby to zmienić wybieramy polecenie Układ>Tło strony. Teraz możemy naszej cyfrowej kartce przypisać kolor, wybierając opcję Pełne (Ostre) i korzystając z selektora kolorów. Jako tło strony może również służyć obrazek. W takiej sytuacji zaznaczamy:Mapa bitowa. Mapę bitową możemy wczytać do dokumentu na stałe lub wybrać opcję, dzięki której obrazek będzie jedynie dołączany z wybranej prze nas lokalizacji np. ze wskazanego folderu na naszym dysku twardym.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Resetowanie ustawień

Jeżeli zapędzisz się podczas modyfikowania wyglądu Corela, lub gdy program przestanie stabilnie pracować, możesz przywrócić domyślne ustawienia, przytrzymując podczas uruchamiania programu klawisz F8.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu


« Poprzednia strona Następna strona »

ZOBACZ TAKŻE: Zobacz wszystkie filmy do nauki CorelDRAW Affinity Designer. Co warto wiedzieć na początek? Affinity Designer. Filmy instruktażowe dla początkujących Affinity Designer. Tłumaczenie poleceń na język polski Affinity Designer. TIPS&TRICKS