ROZPOCZNIJ KURS DESIGNERA

Grafoteka.pl

Podstawy CorelDRAW. Grafika komputerowa, wektorowa. Nauka Corela CorelDRAW TIPS&TRICKS. KRÓTKIE PORADY WIDEO


Rozpoczynasz naukę i pracę z CorelDRAW?
Na tej i na następnych kilku stronach znajdziesz garść krótkich porad, które pomogą Ci poznać Corela nieco lepiej.
W większości wskazówki będą dotyczyły poleceń niedostępnych bezpośrednio z poziomu interfejsu programu; takich, które wymagają użycia dodatkowych okien dialogowych lub klawiszy skrótu.

Podobnie jak w przypadku porad do Photoshopa, także i teraz będą to wskazówki mające zastosowanie praktyczne podczas codziennej pracy Corelem.

Porady zostały przygotowane dla wersji od X3 do 2017, a to oznacza, że nie każda wskazówka będzie miała zastosowanie w przypadku Twojej wersji Corela.
Porady dostępne są w formie tekstowej oraz jako krótkie filmy instruktażowe.

Zobacz także video tutoriale do nauki CorelDRAW.


CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Automatyczne linki w tekście

Podczas pracy z tekstem CorelDRAW automatycznie tworzy hiperłącza, czyli aktywne odnośniki. Dzieje się tak wtedy, gdy program rozpozna charakterystyczną sekwencję znaków; choćby adres strony internetowej lub adres e-mail.
Aby wyłączyć opcję automatycznego tworzenia hiperłączy wybierz z górnego menu Tekst>Narzędzia językowe>Szybkie sprawdzanie. A tutaj odznacz opcję Automatycznie twórz hiperłącza.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Odwróć kolejność

Obiekty w dokumencie CorelDRAW nigdy nie leżą obok siebie, ale jeden na drugim.
Kolejnością obiektów w stosie możesz w Corelu zarządzać na kilka sposobów. Jednym z przydatnych w takich sytuacjach poleceń może być polecenie Odwróć kolejność. Dostępne jest pod prawym klawiszem, gdy klikniemy na obiekcie.
Kolejność>Odwróć kolejność.
Polecenie pozwala odwracać kolejność wielu obiektów.
Więcej szczegółów w filmie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Rozmiar węzłów

W CorelDRAW w wersji 2017 modyfikowano pracę z węzłami.
Po najechaniu kursorem narzędzia węzeł odrobinkę się powiększa, co ułatwia jego rozpoznanie i ewentualnie zaznaczenie.

W Corelu możemy zmienić domyślny rozmiar węzła. I w wersji 2017 i we wcześniejszych.
We wcześniejszych niż 2017 wejdź w Opcje>Obszar roboczy>Edytuj. W wersji 2017 znajdziesz osobną kategorię: Węzły i uchwyty.
W obu przypadkach do dyspozycji będziemy mieli polecenie: Rozmiar węzła. I z rozwijanej listy możesz wybrać preferowany rozmiar węzła. Do dyspozycji masz trzy warianty: Mały, Średni(a) i Duży.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Pipeta kolorów

Narzędzie Pipeta dostępne jest na wiele sposobów, np. w Przyborniku.
Warto jednak wyrobić sobie nawyk korzystania ze skrótu klawiszowego Shift Ctrl E.
Ten skrót przyspiesza pracę choćby z wypełnieniami np. z wypełnieniem tonalnym.
Aby uzyskać dostęp do pipety przy aktywnym wypełnieniu, musisz skorzystać z selektora koloru węzła. I po rozwinięciu znajdziesz Pipetę. Jeśli jednak sięgniesz do Przybornika, znikną elementy sterujące wypełnieniem tonalnym. Aby tego uniknąć i pracować wydajniej, warto w tym momencie użyć kombinacji klawiszy Shift Ctrl E.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Dokowane okno Cofnij

W CorelDRAW możemy cofać wykonane czynności na kilka sposobów. Np. z pomocą Menedżera cofania.
Znajdziesz go w menu Okno>Okna dokowane>Menedżer cofania.
Zawiera czytelną listę ostatnio wykonanych poleceń. Bardzo łatwo odnajdziesz więc miejsce, do którego chcesz powrócić.
Domyślnie możesz cofnąć do 150 operacji.

W dolnej części okna znajdziesz ponadto dwie ikony. Pierwsza pozwala zapisać listę czynności jako makro, czyli skrypt, który będzie można wielokrotnie wykorzystywać.
A druga ikona pozwala wyczyścić całą listę czynności.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Prawy klawisz podczas rysowania

W CorelDRAW możesz korzystać z prawego klawisza w celu zmiany położenia elementu, podczas jego tworzenia.
Zanim ukończysz rysowanie, czyli zanim zwolnisz lewy klawisz, naciśnij prawy. Teraz możesz zmieniać położenie rysowanego obiektu. Po zwolnieniu prawego klawisza możesz kontynuować rysowanie.

W taki sam sposób można wykorzystać prawy klawisz podczas powiększania.
Narzędziem Powiększenie możemy wyznaczyć ten obszar, który chcemy przybliżyć. Przytrzymując prawy klawisz, będziesz mógł zachować kształt obszaru oraz przenieść go w inne miejsce dokumentu.
Więcej szczegółów w filmie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Kolor konturu

Aby zmienić kolor konturu obiektu z poziomu palety kolorów, najczęściej wykorzystywany jest prawy klawisz. Wystraczy klinąć prawym klawiszem, przy zaznaczonym wcześniej obiekcie, na wybranej próbce koloru.
Innym sposobem zmiany koloru konturu jest wykorzystanie klawisza Alt.
Przytrzymaj klawisz Alt i kliknij próbkę koloru, tym razem lewym klawiszem.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Polecenie rozłącz

Praca z efektami w CorelDRAW opiera się na wzajemnych relacjach dwóch obiektów. Obiektu głównego oraz przypisanego do niego efektu. Tak dzieje się choćby w przypadku efektu cienia, czy też Środków artystycznych.
Często zachodzi konieczność rozdzielenia tak połączonych elementów. Warto wtedy zwrócić szczególną uwagę na sposób zaznaczania grupy obiektów, które chcemy rozłączyć. Istotne znaczenie ma, czy zaznaczymy obiekt główny, czy też efekt.
Więcej informacji w filmie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Wypełnienie siatkowe

Wypełnienie siatkowe służy do pracy z wieloma kolorami. Przejścia kolorystyczne uzyskujemy z pomocą linii i węzłów.
Aby szybko zaznaczyć wszystkie węzły wypełnienia siatkowego, można dwukrotnie kliknąć na ikonie narzędzia.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z tekstem. Wielka litera

CorelDRAW 2017 wprowadza małą zmianę w ustawieniach, związaną z pracą z tekstem. Chodzi o polecenie Zdanie od wielkiej litery.
Tekst>Narzędzia językowe>Szybkie sprawdzanie. Zdanie od wielkiej litery. Opcja ta jest nieaktywna. We wcześniejszych wersjach była domyślnie zaznaczona. I ogólnie jest to praktyczne rozwiązanie, bo zgodne z zasadami języka polskiego. Program automatycznie poprawi nam pierwszą literę, gdy rozpoczynamy pisanie lub kontynuujemy po kropce.
Jest jednak sporo sytuacji, podczas których opcja ta może przeszkadzać. Możesz wyłączyć rozpoczynanie zdania od wielkiej litery lub je aktywować w zależności od wersji i przede wszystkim od potrzeb.
Tekst>Narzędzia językowe>Szybkie sprawdzanie. Zdanie od wielkiej litery.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Praca z oknami dokumentów

Podczas pracy z wieloma dokumentami niekiedy przydatne są opcje pozwalające zarządzać oknami. W Corelu można układać okna z dokumentami na kilka sposobów. Np. tak, by sąsiadowały ze sobą ułożone pionowo. Ułatwia to choćby przenoszenie obiektów pomiędzy oknami, czyli pomiędzy dokumentami.
Przenosić obiekty możesz na kilka sposobów.
Aby przenieść obiekt lub obiekty pomiędzy oknami dokumentów wystarczy je po prostu przeciągnąć.
Obiekty możemy także kopiować. Z wykorzystaniem prawego klawisza, czyli dokładnie tak, jak podczas zwykłej pracy z dokumentem.
Kolejny sposób to przytrzymanie klawisza Ctrl. Przytrzymując Ctrl, możesz przekopiować obiekt do innego okna.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Skalowanie obiektów

Z pomocą uchwytów możemy w Corelu skalować obiekty, czyli zmieniać ich rozmiary. Można to także robić wpisując odpowiednie wartości np. w procentach lub milimetrach, korzystając z pól współczynnik skalowania oraz rozmiar obiektu. Klawisz Ctrl pozwala dodatkowo kontrolować proces powiększania obiektów. Z jego pomocą zwiększymy rozmiar obiektu dokładnie o 100%, czyli dwukrotnie.
Przytrzymanie dodatkowo klawisza Alt pozwoli nam skalować także o 100%, ale jedynie w pionie lub w poziomie.
Klawisze Ctrl+Shift umożliwią skalowanie od środka. Także zwiększając rozmiar obiektu dwukrotnie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Odbicie lustrzane

Z odbiciem lustrzanym obiektów możemy pracować na kilka sposobów. Najczęstszy to wykorzystanie ikon dostępnych na pasku właściwości.
Odbijać obiekty możemy także z pomocą uchwytów, ale podczas tej procedury obiekt jest dodatkowo zniekształcany. Bardzo trudno jest zachować jego oryginalne proporcje.
I w takiej sytuacji z pomocą przychodzi klawisz Ctrl, dzięki któremu oryginalny rozmiar obiektu, czy to będzie szerokość, czy wysokość, zostanie zachowany.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Modyfikacja tekstu narzędziem Kształt

Narzędzie Kształt ma w CorelDRAW bardzo wiele zastosowań, także podczas pracy z tekstem.
Pierwsze z zastosowań to modyfikowanie tekstu z pomocą interakcyjnego ustawiania odstępów. W poziomie i w pionie. Przeciągając strzałki możemy kontrolować odstępy pomiędzy znakami, wyrazami i wierszami.
Przytrzymując dodatkowo klawisz Shift, będziemy mogli kontrolować wyłącznie odległości pomiędzy wyrazami. Odległości pomiędzy znakami, czyli pomiędzy literami, pozostają bez zmian.

Z pomocą narzędzia Kształt możesz też kontrolować położenie każdej litery, każdego znaku w tekście.

A jeśli zabrniesz w eksperymentach troszkę za daleko, to możesz skorzystać z polecenia, które znajdziesz w menu tekst. Tekst>Wyprostuj tekst I znaki zostaną przywrócone do swojego pierwotnego położenia.
Więcej szczegółów w filmie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu

CorelDRAW. Tips&Tricks. Wideo Porady dla użytkowników Corela.

Corel CONNECT. Wyszukiwanie grafik online

Corel Connect pozwala przeszukiwać zasoby nie tylko na naszym dysku, czy też w konkretnych serwisach, ale możemy także przejrzeć grafiki osadzane na dowolnej stronie internetowej.
Wystarczy wykorzystać w tym celu pole wyszukiwania. Po wpisaniu adresu Corel Connect wyświetli wyłącznie elementy graficzne. Możemy w ten sposób pozyskiwać obrazki z różnych stron.
Więcej szczegółów w filmie.

ZOBACZ TĘ PORADĘ Zobacz tę poradę w formie filmu


Następna strona »

ZOBACZ TAKŻE: Zobacz wszystkie filmy do nauki CorelDRAW Affinity Designer. Co warto wiedzieć na początek? Affinity Designer. Filmy instruktażowe dla początkujących Affinity Designer. Tłumaczenie poleceń na język polski Affinity Designer. TIPS&TRICKS