Grafoteka.pl

Grafika wektorowa29.04.2022

Affinity Designer. 4 sposoby na zamykanie wektorowej linii

grafika wektorowa
Affinity Designer. 4 sposoby na zamykanie  wektorowej linii

Zamykanie wektorowych linii to jedna z podstawowych czynności podczas wektorowego rysowania.
W Affinity Designerze można zamykać kształty na kilka sposobów.


Poniżej znajdziesz film, który dodatkowo przybliży Ci rodzaje węzłów w Designerze i ich wpływ na kształt linii zamykającej.
Są to węzły typu Sharp (ostre), Smooth (gładkie) i Smart (inteligentne). 1.

Narzędzie Node Tool.


Za pomocą narzędzia Node Tool (Narzędzie Edycja węzła) przyciągnij węzeł końcowy krzywej do węzła początkowego lub odwrotnie.

2.

Close curve.


Zaznacz krańcowe węzły krzywej i wybierz polecenie Close curve (Zamknij krzywą). Polecenie znajdziesz na pasku Context Toolbar (Kontekstowy pasek narzędzi) w sekcji Action (Działania).

3.

Tworzenie geometrii. Metoda 1.


W Designerze kształty są automatycznie zamykane podczas tworzenia geometrii, czyli np. gdy połączymy obiekty poleceniami Add (Dodaj), Subtract (Odejmij) oraz Divide (Podziel).
Zazwyczaj do tworzenia geometrii potrzebne są co najmniej dwa obiekty, jednak w przypadku zamykania krzywej, wystarczy zaznaczyć kształt i wybrać polecenie Add (Dodaj).
Przejdź do górnego menu Layer (Warstwa) > Geometry (Geometria) > Add (Dodaj).

4.

Tworzenie geometrii. Metoda 2.


Linie są automatycznie zamykane również podczas tworzenia geometrii z pomocą kilku obiektów. Np. przycięcie otwartej linii innym kształtem, zamknie linię przycinającą.Affinity Designer. 7 ustawień, które warto zmienić

Sposób korzystania z różnych funkcji programu to kwestia osobistych upodobań, ale jest kilka domyślnych ustawień Affnity Designera, które warto zmienić.
Starałem się wybrać naprawdę praktyczne opcje, które w realny sposób wpływają na komfort pracy.

ZOBACZ FILM
Affinity Designer TIPS & TRICKS. Pen Tool

W trzeciej części szybkich porad przyjrzymy się technikom pracy z narzędziem Pen Tool (Narzędzie Pióro) oraz z narzędziem Node Tool (Narzędzie Edycja węzła).
Będzie to 7 wskazówek związanych przede wszystkim z wykorzystaniem dodatkowych klawiszy.

ZOBACZ SZYBKIE PORADY
Affinity Designer. Jak rysować z wykorzystaniem symetrii?

Affinity Designer nie jest niestety wyposażony w narzędzia do wektorowego rysowania symetrycznego, ale można to ograniczenie obejść, korzystając z symboli (Symbols).

JAK RYSOWAĆ SYMETRYCZNIE?