Grafoteka.pl
ZOBACZ SZCZEGÓŁY KURSU

Grafika wektorowa29.04.2022

Affinity Designer. 4 sposoby na zamykanie wektorowej linii

grafika wektorowa
Affinity Designer. 4 sposoby na zamykanie  wektorowej linii

Zamykanie wektorowych linii to jedna z podstawowych czynności podczas wektorowego rysowania.
W Affinity Designerze można zamykać kształty na kilka sposobów.


Poniżej znajdziesz film, który dodatkowo przybliży Ci rodzaje węzłów w Designerze i ich wpływ na kształt linii zamykającej.
Są to węzły typu Sharp (ostre), Smooth (gładkie) i Smart (inteligentne). 1.

Narzędzie Node Tool.


Za pomocą narzędzia Node Tool (Narzędzie Edycja węzła) przyciągnij węzeł końcowy krzywej do węzła początkowego lub odwrotnie.

2.

Close curve.


Zaznacz krańcowe węzły krzywej i wybierz polecenie Close curve (Zamknij krzywą). Polecenie znajdziesz na pasku Context Toolbar (Kontekstowy pasek narzędzi) w sekcji Action (Działania).

3.

Tworzenie geometrii. Metoda 1.


W Designerze kształty są automatycznie zamykane podczas tworzenia geometrii, czyli np. gdy połączymy obiekty poleceniami Add (Dodaj), Subtract (Odejmij) oraz Divide (Podziel).
Zazwyczaj do tworzenia geometrii potrzebne są co najmniej dwa obiekty, jednak w przypadku zamykania krzywej, wystarczy zaznaczyć kształt i wybrać polecenie Add (Dodaj).
Przejdź do górnego menu Layer (Warstwa) > Geometry (Geometria) > Add (Dodaj).

4.

Tworzenie geometrii. Metoda 2.


Linie są automatycznie zamykane również podczas tworzenia geometrii z pomocą kilku obiektów. Np. przycięcie otwartej linii innym kształtem, zamknie linię przycinającą.

ZOBACZ WIĘCEJ ↓
Grafika wektorowa

Podstawy grafiki wektorowej.
Affinity Designer umożliwia zamykanie wektorowej linii na kilka sposobów.
Zobacz krótki poradnik, w którym znajdziesz 4 sposoby na zamykanie kształtów.

ZOBACZ, JAK ŁĄCZYĆ WĘZŁY