Grafoteka.pl

Grafika wektorowa10.09.2022

7 ustawień,
które warto zmienić

grafika wektorowa
Affinity Designer. 7 domyślnych ustawień, które warto zmienić.

Które elementy Affinity Designera warto skonfigurować?


Konkretne ustawienia to kwestia osobistych upodobań, ale jest kilka funkcji Affnity Designera, które warto zmienić.
Starałem się wybrać naprawdę praktyczne opcje, które w realny sposób wpływają na komfort pracy.
Zapraszam na film:1.

Kontrolowanie poziomów cofania


Domyślny poziom cofania to w Designerze 1024 kroki.
Do zapamiętywania ostatnio wykonanych operacji Designer potrzebuje pamięci RAM, która potrzebna jest także podczas samej pracy.
Warto więc zwolnić nieco zasobów i zmniejszyć limit poziomów cofania np. do 99 kroków.
Edit > Preferences > Performance > Undo limit

2.

Powiększanie z wykorzystaniem kółka w myszce (scroll)


Domyślnie kółko w myszce kontroluje położenie dokumentu, ale dużo praktyczniejszym wykorzystaniem scrolla jest powiększanie.
Aby zmienić ustawienie, aktywuj opcję Use mouse wheel to zoom.
Edit > Preferences > Tools > Use mouse wheel to zoom

3.

Profile kolorów.


Profile kolorów CMYK w Affinity Designerze nie są skonfigurowane z myślą o polskich projektantach.
Bez względu na to, czy tworzysz do druku czy też nie, warto ustawić sobie profil kolorów obowiązujący w polskich drukarniach. Będzie to profil Fogra39 lub ISO Coated v2.
Profile możesz pobrać tutaj:
Pobierz profile kolorów (2 MB)

Aby zmienić domyślny profil kolorów, należy przejść do ustawień Designera.
Edit > Preferences > Colour i z rozwijanej listy CMYK Colour Profile wybrać nowy profil ICM.

4.

Ulepszony wygląd krawędzi obiektów (Use precise clipping)


Kiedy obiekty wektorowe dokładnie do siebie przylegają, w niektórych sytuacjach widoczny jest między nimi delikatny odstęp. To niestety urok grafiki wektorowej.
W Affinity Designerze jest funkcja, która poprawia wyświetlanie takich miejsc, ale domyślnie jest wyłączona. Zdecydowanie warto ją uaktywnić.
Edit > Preferences > Performance > Use precise clipping

5.

Wyświetlanie wartości liczbowych po przecinku


Affinity Designer potrafi wyświetlać liczby z dokładnością aż do 6 miejsc po przecinku.
Program pozwala nam określić sposób wyświetlania dla każdego typu jednostek w zakresie od 0 do 6.

Edit > Preferences > User Interface > Decimal Places for Unit Types:

6.

Jednostki dla szerokości obrysu (Show Lines in points)


Domyślnie szerokość obrysu podawana jest w punktach (pt). Nie jest to zbyt intuicyjne i rodzi kilka problemów.
Przede wszystkim wyświetlana wartość będzie zależna od rozdzielczości dokumentu.
Po drugie Designer wywodzi się z systemu Mac i program przyjmuje, że 1 punkt jest równy 1 pikselowi. To upraszcza życie, ale nie jest precyzyjnym przelicznikiem.
Warto więc zmienić to ustawienie i poprosić Designera, by wyświetlał szerokość obrysu w jednostkach dokumentu np. w milimetrach lub pikselach.
Edit > Preferences > User Interface > Show Lines in points

7.

Ujednolicenie skalowania


Zmiana rozmiarów obiektów z wykorzystaniem uchwytów to jedna z podstawowych czynności podczas projektowania. Skalować można z zachowaniem proporcji lub bez zachowywania proporcji.
W Designerze panują określone zasady. Np. obiekty wektorowe skalują się bez zachowania proporcji, natomiast rastrowe z zachowaniem proporcji. Ten system można ujednolicić w ustawieniach programu
Edit > Preferences > Tools > Move Tool Aspect Constrain:

Do wyboru są trzy opcje:
Automatic (based on selection) – Automatycznie (na podstawie zaznaczenia)
Constrain by default – Domyślnie wymuszaj
Do not constrain by default – Domyślnie nie wymuszaj


Affinity Designer. Skalowanie obiektów
Affinity Designer. Skalowanie obiektówAffinity Designer. Shape Builder Tool. Jak używać narzędzia?

Shape Builder Tool to znakomite narzędzie, które pojawiło się w drugiej wersji programu. Służy do edycji obiektów wektorowych.
Poznaj wszystkie funkcje narzędzia Shape Builder Tool

Zobacz obszerny przewodnik
Affinity Designer. 7 ustawień, które warto zmienić

Sposób korzystania z różnych funkcji programu to kwestia osobistych upodobań, ale jest kilka domyślnych ustawień Affnity Designera, które warto zmienić.
Starałem się wybrać naprawdę praktyczne opcje, które w wyraźny sposób wpływają na komfort pracy.

ZOBACZ FILM
Affinity Designer TIPS & TRICKS. Edit All Layers

Pora na czwartą część szybkich porad do Affinity Designera. Tym razem przede wszystkim przyjrzymy się funkcji Edytuj wszystkie warstwy (Edit All Layers), która zmienia sposób zaznaczanie obiektów. Jak edytować tekst zastępczy? Insert Filler Text oraz konfiguracja podsuwania, czyli Nudge Distance.

ZOBACZ SZYBKIE PORADY