Grafoteka.pl

Grafika wektorowa07.03.2023

Affinity Designer V2
Typy warstw

grafika wektorowa
Affinity Designer tutorial. Podstawy. Poradniki po polsku. Panel Layers, warstwy

Affinity Designer
Podstawy pracy

Omówienie typów warstw

Dla Affinity Designera wszystkie obiekty w projekcie są warstwami. Program wyświetla je w panelu Layers (Warstwy).
Warstwami są także maski, dopasowania czy efekty.
Designer oznacza typy warstw symbolami, które również wyświetlane są w panelu Layers.
Każdy typ warstwy ma swoje właściwości, swoje cechy charakterystyczne.

Poniżej znajdziesz listę typów warstw.
Z lewej strony znajduje się symbol typu warstwy w wersji dla jasnego i ciemnego wariantu interfejsu.

To nie są wszystkie typy warstw, które obsługuje Designer. Designer rozpoznaje również warstwy pochodzące z Publishera oraz Photo n.p. tabele.Typy warstw w Affinity Designerze

Typy warstw. Layers typeLayer/Vector (Warstwa) — Kontener służący do umieszczania wewnątrz innych obiektów/warstw.

Typy warstw. Layers typePixel (Warstwa pikselowa) — Umożliwia pracę z obiektami zbudowanymi z pikseli (obiekty rastrowe, bitmapowe).

Typy warstw. Layers typeArtboard (Obszar roboczy) — Odrębne obszary projektu, których rozmiary i położenie można dostosowywać. Alternatywa dla dokumentów oraz dokumentów wielostronicowych.

Typy warstw. Layers typeShape (Kształt) — Kształty geometryczne utworzone z pomocą narzędzi z grupy Kształt.

Typy warstw. Layers typeCompound (Kształt złożony) — Niedestrukcyjne obiekty, które są efektem operacji logicznych, takich jak dodawanie do siebie obiektów czy też odejmowanie.

Typy warstw. Layers typeCurve/Curves (Krzywa/Krzywe) — Wektorowe linie tworzone z pomocą narzędzi do rysowania oraz powstające poprzez przekształcenie obiektów w krzywe (Convert to Curves)).

Typy warstw. Layers typeArtistic Text (Tekst ozdobny/artystyczny) — Skalowalny tekst, służący głównie do tworzenia krótki zdań.

Typy warstw. Layers typeFrame Text (Tekst akapitowy) — Tekst umieszczony w ramce tekstu.

Typy warstw. Layers typePath Text (Tekst na ścieżce) — Tekst ułożony na otwartej krzywej lub obrysie/konturze kształtu.

Typy warstw. Layers typeShape Text (Tekst wewnątrz kształtu) — Tekst umieszczony wewnątrz innego obiektu.

Typy warstw. Layers typeEmpty Group (Pusta grupa) — Warstwa/kontener grupy, z której usunięto wszystkie obiekty.

Typy warstw. Layers typeMask (Maska) — Maska pozwalająca odsłaniać lub zakrywać zawartość warstwy znajdującej się poniżej. Maska może być pikselowa lub wektorowa.

Typy warstw. Layers typeImage (Obraz) — Plik zbudowany z pikseli np. zdjęcie, umieszczony w dokumencie (połączony lub osadzony).

Typy warstw. Layers typeLinked/Embedded document (Dokument Połączony/osadzony) — Pliki umieszczone w dokumencie. Plik osadzony staje się częścią dokumentu, plik połączony zachowuje informacje o jego położeniu np. na dysku twardym.

Typy warstw. Layers typeAdjustment (Dopasowanie) — Niedestrukcyjna korekta, najczęściej kolorystyczna warstwy, warstw lub grup.

Typy warstw. Layers typeSymbol (Symbol) — Obiekty dzielące swoje właściwości z innymi obiektami tego typu, dzięki czemu możliwa jest ich równoczesna edycja.

Typy warstw. Layers typeLive Filter (Filtr na żywo) — Filtr dodany z poziomu Pixel Persony.
Jak zarabiać na grafikach, czyli co może robić grafik

Jeśli jesteś grafikiem, to na pewno szukasz sposobów na zarabianie. Takie możliwości daje portal Etsy.com.
Zapraszam na film, będący wprowadzeniem do tego właśnie serwisu. Etsy może być dla Ciebie źródłem inspiracji, ale także platformą, dzięki której możesz swoje pomysły sprzedawać.

NA CZYM ZARABIAĆ?
Affinity Designer. 7 ustawień, które warto zmienić

Sposób korzystania z różnych funkcji programu to kwestia osobistych upodobań, ale jest kilka domyślnych ustawień Affnity Designera, które warto zmienić.
Starałem się wybrać naprawdę praktyczne opcje, które w wyraźny sposób wpływają na komfort pracy.

ZOBACZ FILM
Jak zainstalować polski słownik?

Affinity Designer obsługuje sprawdzanie pisowni w języku polskim. Wymaga jednak w tym celu odpowiedniej konfiguracji. Należy ręcznie pobrać słownik i wgrać do odpowiedniego foldera. Jak to zrobić?

ZOBACZ, JAK DODAĆ SŁOWNIK