Affinity Designer
Aktualizacja 2.3

17.11.2023
Blog | Affinity Designer
Affinity Designer. Wersja 2.3. Co nowego? Narzędzie Spirala i nie tylko.

Affinity Designer
Nowe narzędzie do rysowania spiral

Omówienie nowości wersji 2.3Affinity Designer. Wersja 2.3. Co nowego? Narzędzie Spirala i nie tylko.

Co nowego w aktualizacji 2.3?
1. Nowe narzędzie Spiral Tool (Narzędzie Spirala). Zgodnie z nazwą ułatwia rysowanie wektorowych spiral. Sporo dodatkowych opcji konfiguracyjnych.
2. Pixel Grid. Nowy rodzaj siatki ułatwiający precyzyjną pracę z pikselami.
3. Keep selected (Utrzymaj zaznaczenie). Polecenie dodane do narzędzia Pencil (Ołówek), pozwala wyłączyć automatyczne zaznaczanie krzywej, bezpośrednio po narysowaniu.
4. Move data entry (Parametry przemieszczenia). Funkcja, która pojawiła się w poprzedniej aktualizacji, teraz doczekała się kilku poprawek. Najważniejsza z nich to możliwość zmiany rozmiarów obiektu (Scale).
5. Od tej wersji można zabezpieczać pliki PDF hasłem.

Zobacz też historię wszystkich aktualizacji wersji 2 Affinity Designera